Od godziny 8:00 w piątek do niedzieli do godziny 21:00 obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. Utworzono strefę B-1, w której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. W organizacji ruchu założono dwa warianty wyłączenia dróg dla ruchu samochodowego. Decyzje o wyborze wariantu będą podejmować policjanci na podstawie sytuacji na drogach oraz liczby kibiców.

Wariant pierwszy zakłada wyłączenie z ruchu samochodowego następujących ulic:

- ul. Bronisława Czecha na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni,

- ul. Piłsudskiego od ul. Jana Sabały do skoczni,

- ul. Zwierzyniecka na odcinku między ul. Szymanowskiego i ul. Piłsudskiego,

- ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Piłsudskiego.

Wariant drugi rozszerzony zakłada wyłączenie z ruchu samochodowego następujących ulic:

- ul. Bronisława Czecha na odcinku od ronda Jana Pawła II do skoczni

- ul. Piłsudskiego od ul. Jana Sabały do skoczni

- ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Jana Sabały

- ul. Tuwima od skrzyżowania z ul. Jana Sabały

Zakaz ruchu w obu kierunkach na ww. ulicach nie będzie dotyczył:

  • pojazdów organizatora,
  • służb miejskich,
  • stałych mieszkańców zamkniętego odcinka drogi,
  • zaopatrzenia w godzinach od 22: 00 do 12:00,
  • posiadaczy identyfikatorów wydanych przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Parkingi zlokalizowane na ul. Bronisława Czecha od ul. Żeromskiego oraz na ul. Piłsudskiego zostały wyłączone rano 14 stycznia.

Władze Zakopanego apelują o przestrzeganie zaleceń Policji.

W razie konieczności i zwiększonego napływu kibiców zmiana organizacji ruchu może zostać przedłużona w oparciu o decyzję Policji.