TPN tłumaczy, że opłaty ze sprzedaży biletów są przeznaczane na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej w tym wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań, a także na działalność edukacyjną parku oraz na ochronę przyrody.

Piętnaście procent wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.