Termin wakacji - rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty - określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

„Kalendarz roku szkolnego jest dostosowany do wymagań podstawy programowej realizowanej w szkołach, tzn. ustalona prawem liczba dni dydaktycznych zapewnia szkole (nauczycielom i uczniom) możliwość realizacji programu nauczania w zakresie poszczególnych przedmiotów” – zwraca uwagę rzeczniczka MEiN, Adrianna Całus-Polak.

„Biorąc pod uwagę terminy związane m.in. z egzaminami ósmoklasisty, maturalnymi, zawodowymi, rekrutacją do szkół i placówek, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, urlopami nauczycieli, MEiN nie rozważa zmiany organizacji roku szkolnego” – dodała rzeczniczka.

Jak powiedział PAP wójt Kościeliska Roman Krupa, a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Górskich RP, które wystąpiło z inicjatywą przedłużenia wakacji, na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie w temacie rozłożenia wakacji na poszczególne turnusy.

„Chcemy ustalić, jakie będą kolejne kroki z naszej strony w tej sprawie. Chcielibyśmy przedłużenia wypoczynku o dwa tygodnie w czerwcu i dwa tygodnie we wrześniu, ale kwestia terminów jest do dyskusji w szerszym gronie. Zdajemy sobie sprawę, że to kwestia organizacji całego roku szkolnego, ale mając na uwadze rozłożenie ferii zimowych, zmiany w letnim wypoczynku też są możliwe” - powiedział PAP Krupa.

Szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń uważa, że rozłożenie wakacji na turnusy dla poszczególnych województw byłoby z korzyścią nie tylko dla branży hotelarskiej, ale i dla samych turystów. Zwraca on uwagę, że np. ceny za usługi hotelarskie poszłyby w dół, a popularne atrakcje turystyczne byłyby mniej oblegane.

„To korzystne działania dla branży, ale to wymaga prowadzenia poważnych rozmów na szczeblu ministerialnym i przedstawienia konkretnych analiz” – powiedział PAP Biedroń.

Zwraca on uwagę, że rozłożenie wypoczynku na poszczególne województwa idealnie sprawdza się w przypadku ferii zimowych. Podzielenie z koli letniego wypoczynku funkcjonuje z powodzeniem z kolei w innych krajach europejskich.

„Dobre rozwiązanie z sąsiednich krajów warto przejmować i to takie rozwiązania, które się sprawdzają. Tym bardziej że dochody z turystyki mają niebagatelne znaczenie, bo jest to istotna gałąź gospodarki” – podkreślił Biedroń.