W ramach opracowanego już Studium korytarzowego przygotowano łącznie dziewięć wariantów przebiegu nowej trasy, a do dalszych prac, na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), zostały rekomendowane cztery warianty. Jeden z branych pod uwagę wariantów uwzględnia zupełnie nowy przebieg drogi.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, finałem analizy ma być uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wybranie wariantu, który stanie się podstawą do przygotowania projektu budowlanego. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania.

DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Badanie pomiaru ruchu przeprowadzone w 2021 r. wykazało, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką a Chyżnem każdej doby porusza się ponad 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na prowadzącym do granicy państwa odcinku za Jabłonką jest to prawie 4,5 tys. pojazdów, w tym ponad 1,6 tys. ciężarówek.

Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.