Codziennie na ulice Nowego Sącza wyjeżdża 1057 kursów. Każdy pasażer chciałby dojechać do centrum. Jest to niemożliwe. Musimy tą komunikacją tak zarządzać, żeby nie zakorkować centrum miasta. Linia 37 zmienia bieg - z dworca kolejowego będzie jechała ulicami Batorego, Rejtana i obwodnicą do dworca przy ul. Bulwar Narwiku. Tak samo będzie przebiegała linia 26. Linia 35 zostaje wydłużona.Z funkcjonującego już od roku dworca przy ul. Bulwar Narwiku w Nowym Sączu odjeżdżają podmiejskie autobusy w kierunku gmin Nawojowa i Podegrodzie. Planowane od jutra zmiany dotyczą głównie mieszkańców gminy Kamionka Wielka.