Prezydent mówi o politycznej zemście lokalnych działaczy PiS. Z Polskiego Ładu, na tym etapie, Nowy Sącz uzyskał finansowanie tylko jednego projektu - budowy boiska w dzielnicy Zawada za około 5 mln zł. Projekt budowy obwodnicy miasta wyceniany na 150 mln zł i remont ratusza szacowany na 30 mln zł zostały odrzucone.

"Wystąpimy do pana premiera oraz NIK, by Izba przeprowadziła kontrolę procesu przyznawania tych środków. Myślę, że warto by ktoś sprawdził, dlaczego Nowy Sącz otrzymał taką pulę środków" - mówił prezydent.

Zdaniem prezydenta także porównanie z innymi miastami podobnej wielkości ma dowodzić, że Nowy Sącz został w programie Polski Ład ukarany. W większości skala dofinansowania wynosiła po kilkadziesiąt milionów złotych.

Arkadiusz Mularczyk przekonuje, że winę za mierny wynik starań Nowego Sącza o pieniądze z Polskiego Ładu ponosi prezydent, który zgłosił źle przygotowane wnioski.

Miasto nie wyklucza, że do kolejnego naboru w ramach Polskiego Ładu ponownie zgłosi oba odrzucone w pierwszej turze projekty. Poseł Arkadiusz Mularczyk namawia jednak do zmiany i zgłoszenia przede wszystkim samego mostu na Kamiennej deklarując, że taki wniosek na pewno zyska poparcie sądeckich parlamentarzystów.

Prawie dwa miliardy zł dla małopolskich samorządów z Programu Inwestycji Strategicznych

Poniedziałek, 2021.10.25