Osuwająca się ziemia nie niszczyła domów, ale zagrażała drodze głównej prowadzącej przez osiedle. Gdyby trasa zsunęła się do pobliskiego potoku, część mieszkańców byłoby pozbawiona dojazdu do swoich domostw. Teraz drogę zabezpiecza mur i kilkumetrowe betonowe pale wbite w ziemie. - W końcu możemy spać spokojnie – cieszą się sądeczanie.

Zabezpieczenie i odbudowa drogi w Barcicach kosztowała milion złotych. Teraz władze gminy Stary Sącz przymierzają się do stabilizacji kolejnych osuwisk. W sumie jest ich 14, które podobnie jak w Barcicach zagrażają gminnym drogom prowadzącym do górskich przysiółków.(Bartosz Niemiec/ko)