Władysław Hasior wykonał stacje Drogi Krzyżowej jako pracę dyplomową w 1952 roku. Było to jego pierwsze zamówienie. Sam pomysł umieszczenia dzieł sztuki współczesnej w gotyckim kościele o secesyjnym wystroju wydawał się wtedy kontrowersyjny. Ówczesny rektor kościoła, ks. Józef Gucwa, obawiał się reakcji parafian, ale propozycja została przyjęta pozytywnie.

Osoby pasjonujące się sztuką Hasiora przyjeżdżają do Nowego Sącza, specjalnie by obejrzeć rzeźby. Pojawił się więc pomysł, by Drogę Krzyżową lepiej wyeksponować. Zaprojektowano już specjalne oświetlenie, dzięki któremu będzie to możliwe. Realizacja pomysłu wymaga jeszcze uzgodnień z konserwatorem zabytków. Kinkiety, które mają oświetlać ceramiczne rzeźby, muszą się wpisywać w wystrój kościoła.

Urodzony w Nowym Sączu Władysław Hasior uchodzi za jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. To rzeźbiarz, malarz, scenograf i twórca pomników plenerowych, uznawany za pioniera asamblaży w Polsce.