PKP Intercity w środę otworzyło ofertę w przetargu na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych, które mają prowadzić pociągi z prędkością 200 km/h. Poinformowano wtedy, że oferta mieści się w budżecie przewoźnika.

W przetargu przewidziano też tak zwaną opcję, która zakłada możliwość powiększenia zamówienia o kolejne 32 lokomotywy.

"Newag zaproponował bez prawa opcji 2 mld 289 mln 829 tys. 500 zł za 63 lokomotywy wielosystemowe, a z prawem opcji 3 mld 452 mln 917 tys. 500 zł brutto" - powiedział rzecznik PKP Intercity.

Jeśli oferta zostanie zaakceptowana przez PKP Intercity, to do podpisania kontraktu może dojść jeszcze w tym roku. Jeśli tak się stanie to pierwsze dwie lokomotywy powinny być dostarczone w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, całe zamówienie zaś musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnym napięciu: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Prędkość maksymalna pojazdów ma wynosić nie mniej niż 200 km/h. Wybrany producent będzie musiał uzyskać także dopuszczenie pojazdów do eksploatacji w sześciu krajach, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

W 2021 roku PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką firmą Newag na dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją 5 kolejnych pojazdów, z której to PKP Intercity skorzystało w czerwcu bieżącego roku. Wartość zamówienia wzrosła tym samym z 258,6 do blisko 388 mln zł brutto.

Dotychczas spółka zamówiła, łącznie z prawami do opcji dodatkowego kupna, 127 elektrycznych jedno- lub wielosystemowych czy dwunapędowych lokomotyw. W trakcie realizacji jest zamówienie na 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pozostałe to m.in. 16 nowych lokomotyw elektryczno-spalinowych, 15 nowych lokomotyw wielosystemowych.

W procesie weryfikacji jest także oferta zgłoszona w przetargu na zakup 46 lokomotyw elektrycznych jednosystemowych, które będą dostosowane do prędkości 160 km/h i zostaną wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu drugiego (L2).

Dostarczonych zostało natomiast 30 lokomotyw serii EU160 Griffin, gdzie spółka skorzystała z prawa opcji w zamówieniu 20+10. Obecnie wartość zamówień (włącznie z prawami opcji) wynosi 2,889 mld zł brutto. Po wyborze wykonawcy w przetargu na zakup 63 lokomotyw z wykorzystaniem prawa opcji do kolejnych 32 pojazdów wartość wzrośnie do około 6,4 mld zł brutto. Jeśli przewoźnik nie zdecyduje się na prawo opcji wartość wzrośnie do 5,2 mld zł brutto.