Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli Corporate Social Responsibility zaczęła się kształtować w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce zyskała na popularności w latach 90.

CSR obejmuje działania przedsiębiorstwa, wykraczające poza jego obowiązki. Ta odpowiedzialność jest wielowymiarowa, z jednej strony jest to odpowiedzialność względem ładu organizacyjnego tak zwanego otoczenia wewnętrznego, interesariuszy wewnętrznych, czyli pracowników, z drugiej strony względem otoczenia zewnętrznego, czyli praw człowieka, czy ekologii, środowiska, uczciwych praktyk biznesowych względem partnerów, z którymi taka organizacja prowadzi biznes

-  tłumaczy doktor Tomasz Zacłona, z Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
 
Przykładem realizacji strategii CSR może być działalność największych sądeckich przedsiębiorstw. Znany producent okien dachowych, duży nacisk kładzie na edukację. Chodzi o podnoszenie kompetencji kadr, ale także współpracę ze szkołami zawodowymi i politechnikami w całym kraju. Sądeckie przedsiębiorstwo zabiegało m.in. o utworzenie nowego zawodu w szkołach branżowych - montera stolarki budowlanej.

Kształtowaniu świadomości konsumentów ma z kolei sprzyjać fundacja, która powstała na bazie doświadczeń firmy FAKRO. W roku 2010 z inicjatywy pana prezesa Ryszarda Florka została powołana Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Nadrzędnym celem tej fundacji jest dotarcie do przyszłych konsumentów, którzy muszą sobie wyrobić wiedzę konsumencką, aby wiedzieć, jak wspomagać polską gospodarkę, polskich producentów, a więc przede wszystkim tutaj chodzi o rodzime firmy, aby kapitał społeczny mógł rosnąć, a co za tym idzie, żeby się nam żyło lepiej

- mówi Piotr Michalik, kierownik zespołu ds. Technicznej Obsługi Szkoleń.

Inny znany sądecki przedsiębiorca, Andrzej Wiśniowski, właściciel hotelu oraz firmy produkującej bramy i ogrodzenia, właśnie między innymi po to, by realizować cele społecznej odpowiedzialności biznesu, powołał do życia Fundację Horyzont 360. Służy ona promowaniu wiedzy o innowacjach i podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.

Dzięki temu tylko w tym roku do sprzątania Sądecczyzny włączyło się 4 tysiące osób. Cykliczne akcje dotyczą m.in. notorycznie zaśmiecanych okolic Jeziora Rożnowskiego. Skupiamy się na całej Sądecczyźnie, ale biorąc pod uwagę, że jezioro Rożnowskie jest tym unikalnym zasobem Sądecczyzny, który jeszcze jakiś czas temu był naprawdę pięknym miejscem turystycznym, rekreacyjnym, w pewnym momencie to zatracone, w tej chwili chcemy odbudować ten wspaniały potencjał, który tutaj jest, który na pewno przyczyni się do rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie też społecznego naszego regionu, stąd też to jezioro jest punktem zaczepienia, chcemy, aby było piękne, aby było czyste cały czas chcemy rozbudowywać to infrastrukturę Turystyczna rekreacyjną

- mówi Monika Bochenek prezes Fundacji.

Wdrażając strategie oparte na CSR przedsiębiorstwa mogą kreować swój wizerunek, ale dzięki temu także docierać do nowych klientów, dostawców i inwestorów. To aktywność, która opiera się na wartościach, a jednocześnie przynosi wiele korzyści dla firm i ich otoczenia.

Jak dodaje dr Tomasz Zacłona, strategia CSR jest też przedmiotem  nadużyć. Przykładem jest greenwashing, czyli tak zwana „ekościema”. Chodzi o wywoływanie wrażenia u klientów, że firma wytwarza towary w zgodzie z naturą i ekologią, mimo że nie jest to prawda. Na dłuższą metę takie praktyki się jednak nie opłacają. Gdy wyjdą na jaw, straty wizerunkowe mogą być nie do naprawienia.

CSR od 2009 roku ma też swoje miejsce na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najpierw jako Respect Index, a od 2019 roku jako WIG-ESG. W skład indeksu wchodzą najbardziej dochodowe spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny społecznie.