W Domu Gotyckim mieszczą się stałe wystawy prezentujące ikony i sztukę sakralną. Jest też miejsce dla wystaw zmiennych. To także z najstarszych budynków w mieście, zbudowany w połowie XV wieku.

Aktualna, 30-letnia umowa dzierżawy kończy się w listopadzie.

Zależy nam na jej przedłużeniu. Muzeum ponownie rozpoczęło działalność w tym budynku w czasach powojennych, po likwidacji w 1945 roku. Jest to zatem obiekt bardzo sentymentalny

– podkreśla Robert Ślusarek, dyrektor muzeum.W tej chwili za dzierżawę muzeum płaci parafii symboliczną złotówkę. Teraz dyrekcja proponuje wyższą stawkę, ale nie zdradza kwoty. Muzeum chce też zdobyć dotację i odnowić budynek, tak by zachował historyczny wygląd.

Dom Gotycki to jeden z najstarszych budynków w Nowym Sączu. Zbudowano go w połowie XV wieku. Po kasacie józefińskiej przeszedł w ręce prywatne, a po II wojnie światowej na rzecz Państwa. W 1993 roku zwrócono budynek parafii.