Utrzymanie lokali komunalnych to duży koszt dla miasta, a te wybudowane w czasach PRL wymagają już sporych remontów. Wykup takiego lokalu, czy zmiana właściciela powoduje, że koszty ponoszone przez dotychczasowego właściciela stają się kosztem nowego właściciela

wyjaśnia radny Koalicji Obywatelskiej Józef Hojnor.

W sumie z oferty będzie mogło skorzystać ponad 500 osób.

Aby skorzystać z 75% bonifikaty, lokatorzy lokali komunalnych w Nowym Sączu będą musieli złożyć odpowiedni wniosek do czerwca przyszłego roku w Urzędzie Miasta.