Samorząd zatrudnił doświadczoną koronczarkę, która prowadzi w miejscowościach regionu kursy wyrabiania koronki klockowej dla dziewcząt i chłopców. To przynosi efekty, bo podczas międzynarodowego konkursu koronki klockowej, na wystawie prezentowane są też prace chłopców. A najważniejsze, że koronczarek nie ubywa - podkreśla burmistrz.

Tradycja tkania koronek w Bobowej sięga XIX w. W 1899 roku powołano do życia bobowską Zawodową Szkołę Koronkarstwa.