Dokładnie 18 sierpnia 1942 roku Niemcy zgromadzili około dwóch tysięcy Żydów na placu targowym przy ulicy Kilińskiego.

- Część osób skierowano do przymusowych prac, inne rozstrzelano, a większość deportowano do obozu zagłady w Bełżcu. W ten sposób zginęła niemal połowa mieszkańców Limanowej – przypomina miłośnik historii Stanisław Ociepka.

- O limanowskich Żydach mało kto już pamięta. Niewiele zachowało się też śladów ich obecności w naszym mieście, a mieli duży wpływ na rozwój Limanowej – podkreśla historyk Karol Wojtas.

Żydzi do Limanowej przybyli w XVII wieku.