Przez stronę karnykopciuch.pl wystarczy wysłać adres tej nieruchomości. Prosimy zawsze o materiał dowodowy w postaci zdjęcia bądź filmu. W drugim kroku właściciel tej nieruchomości otrzymuje komplet materiałów informacyjnych, które pokazują przede wszystkim, że jest uciążliwym sąsiadem, jaka jest szkodliwość smogu, jakie ma narzędzia finansowe do tego, żeby tę sytuację zmienić. Jeżeli ten krok nie przynosi efektu, wtedy wkraczamy i składamy do urzędu właściwej gminy wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego -tłumaczy Janusz Piechoczek z Fundacji 360.

Obecnie w całej Polsce "Karny kopciuch" prowadzi 80 spraw, w Małopolsce trzy. Jak informuje Krakowski Alarm Smogowy, w całym województwie jeszcze około 150 tysięcy osób pali kopciuchami.

W Krakowie uchwała antysmogowa funkcjonuje od 5 lat, wejście w życie małopolskiej uchwały antysmogowej zostało przesunięte na wiosnę przyszłego roku.