- Pewne fragmenty zamku ciągle znajdują się w stanie katastrofy budowlanej. Chodzi o część murów zamku dolnego i kaplicę zamkową, która jest cennym elementem. Kaplica nie doczekała się jeszcze remontu. Dlatego ciągłość dofinansowań jest istotna, żeby kontynuowana była praca zabezpieczająca zamek - wyjaśnia Grzegorz Stępowski, wiceprezes Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn.

Obecny gospodarz Tenczyna pan Jan Potocki ma czas na odwołanie do 7 kwietnia.

W związku z brakiem dofinansowania skorzystamy z możliwości złożenia odwołania, wskazując na ponadprzeciętne walory architektoniczne Zamku Tenczyn, oraz jego rolę kulturotwórczą. Liczymy, że Ministerstwo odniesie się do wniosku pozytywnie, i że prace będą mogły być w pełnym zakresie kontynuowane

- mówi Robert Szczuka, opiekun zamku z Fundacji Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki NEW ERA ART.

W zeszłym roku w procedurze odwoławczej Tenczyn uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Tymczasem już w połowie kwietnia planowane jest otwarcie sezonu turystycznego.

Jak informuje Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki NEW ERA ART, w 2022 roku, dzięki przyznanej w procedurze odwoławczej kwocie 500 000 złotych, udało się przeprowadzić prace związane z zabezpieczeniem muru zlokalizowanego pomiędzy Basztą Izabelą a Basztą Małgorzatą, oraz rozpocząć pracę przy zabezpieczeniu kaplicy. Złożony w tegorocznym naborze projekt przewidywał kontynuowanie prac przy kaplicy, oraz zabezpieczenie ostatniego niewyremontowanego fragmentu muru zamku dolnego - pomiędzy Basztą Tęczyńską a Basztą Małgorzatą - oraz zabezpieczenie zewnętrznego lica ścian skrzydła północnego. Prace rekonstrukcyjne i zabezpieczające na Zamku Tenczyn w Rudnie rozpoczęły się w 2010 roku.