Badania prowadzono w miejscu, w którym w XVIII wieku istniał dwór rodziny Ossolińskich. Odkryte teraz mury pokazują, że już 300 lat wcześniej, w Chrzanowie istniał zespół budynków obronnych.

Kompleks był w pewnym znaczeniu zamkiem, pełnił funkcję obronną, a jednocześnie był siedzibą właściciela miasta. Ligęzowie, którzy w tamtym okresie władali miastem, Chrzanów był miastem prywatnym, to była bardzo zamożna rodzina, mająca bardzo wiele dóbr w swoim posiadaniu, ich było stać na coś takiego, żeby z jednej strony się pokazać, a z drugiej, żeby umocnić swoją władzę. Jednocześnie musimy pamiętać, że Chrzanów leżał przy granicy i musiała być infrastruktura obronna z zorganizowana dość dobrze

- mówi Radiu Kraków Kamil Bogusz.

Odkryte mury mają około dwóch metrów grubości. Sam dwór miał wymiary 20 na 30 metrów. Był prawdopodobnie dwupiętrowy. W jego pobliżu mogła istnieć też wieża mieszkalno-obronna. Mury po zakończeniu prac zasypano. Niewykluczone, że w przyszłości zostaną wyeksponowane.