Pieniądze na rozbudowę istniejącego placu zabaw przy ul. Niepodległości w Bukownie zostały przyznane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. PFRON  pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy w tej sprawie. Projekt był zaopiniowany przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser działające na terenie gminy i skupiające 300 podopiecznych. Pozytywną opinię wydała także organizacja Porozumienie Autyzm – Polska.

Osoby z dysfunkcjami nie zawsze są rozumiane przez otoczenie. Właśnie takie miejsca mają pomóc w integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Te dzieci są spragnione kontaktu z nowymi rzeczami. Oczywiście bierzemy pod uwagę ich specjalne potrzeby, korzystamy z tych form kontaktu zewnętrznego, które pomagają nam w interakcjach społecznych

- mówi Katarzyna Miarczyńska-Kłeczek, terapeutka i nauczycielka.

Rodzice dzieci z dysfunkcjami mówią, że takich miejsc potrzeba coraz więcej. Przyznają, że świadomość społeczna dotycząca niepełnosprawnych postępuje, ludzie przestają bać się odmienności, ale nadal jako jeden z największych problemów rodzice wskazują izolację społeczną:

Największym problemem szczególnie dla mnie jest izolacja społeczna z uwagi na bariery w komunikowaniu się Mateusza, z trudnymi zachowaniami. Wszystkie te urządzenia, które zostaną zamontowane, cała infrastruktura placu zabaw wychodzi nam naprzeciw. Będziemy mieć miejsce przeznaczone do zabawy, ale będzie też miejsce, w którym po prostu sobie odpoczniemy i będzie możliwość wyciszenia się, odcięcia się od  bodźców, których jest za dużo

- zaznacza Agata Krampus ze Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Bukownie, mama dziecka z autyzmem.

Wniosek dotyczący placu zabaw zajął 3. miejsce w Polsce na 305 wszystkich złożonych wniosków, spośród których dofinansowano zaledwie 120 z nich.

Mam nadzieję, że ten plac będzie takim miejscem, które będzie przyciągać zarówno dzieci zdrowe jak i z niepełnosprawnościami, aby wspólnie mogły tutaj się bawić i będzie to takie miejsce, które będzie tętnić życiem, bo w naszym zamyśle ma być to miejsce, w którym wszyscy będą się czuli dobrze

- podkreśla Marcin Cockiewicz, wiceburmistrz Bukowna.

Nowy plac zabaw będzie miał wydzieloną strefę wyciszenia, ścieżkę sensoryczną i urządzenia dostosowane dla dzieci na wózkach inwalidzkich. Ma być gotowy w maju przyszłego roku.

Rodzice dzieci z dysfunkcjami mówią, że takich miejsc potrzeba coraz więcej. Przyznają, że świadomość społeczna dotycząca niepełnosprawnych postępuje, ludzie przestają bać się odmienności, ale nadal jako jeden z największych problemów rodzice wskazują izolację społeczną:

Największym problemem szczególnie dla mnie jest izolacja społeczna z uwagi na bariery w komunikowaniu się Mateusza, z trudnymi zachowaniami. Wszystkie te urządzenia, które zostaną zamontowane, cała infrastruktura placu zabaw wychodzi nam naprzeciw. Będziemy mieć miejsce przeznaczone do zabawy, ale będzie też miejsce, w którym po prostu sobie odpoczniemy i będzie możliwość wyciszenia się, odcięcia się od  bodźców, których jest za dużo