"Będziemy rozbudowywać stację dializ i będzie to w zasadzie jedna z nielicznych stacji dializ, która jest umiejscowiona przy oddziale nefrologii i jedna z większych w województwie małopolskim" – powiedział dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Artur Baranowski. W ramach inwestycji stacja zwiększy liczbę stanowisk do terapii nerkozastępczej z 11 do 20.

"Dwukrotne zwiększenie liczby stanowisk to szansa na to, aby skróciły się kolejki do dializ" - podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W uroczystości, podczas której została zawarta umowa, uczestniczyli także poseł Krzysztof Kozik, starosta chrzanowski Andrzej Uryga oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Bogacz.

"Szpital chrzanowski będzie jednym z niewielu szpitali na poziomie powiatowym, który ma tak rozbudowaną stację dializ. To się przełoży na zabezpieczanie medyczne naszych mieszkańców, ale oddziaływanie tej stacji dializ na pewno będzie jeszcze szersze: ponadpowiatowe, a być może nawet ponadregionalne" – zwrócił uwagę poseł Krzysztof Kozik.

Pierwszy formalny etap inwestycji został zrealizowany w lipcu tego roku, kiedy szpital podpisał z województwem umowę potwierdzającą przyznanie środków rządowych - 1,2 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita określił tę sumę jako "mocny fundament, dzięki któremu ten projekt uda się zrealizować". Koszty całej rozbudowy wyniosą natomiast 6 mln 150 tys. zł. Według szacunków województwa inwestycja sprawi, że liczba udzielanych świadczeń z zakresu hemodializ zwiększy się w skali roku o ok. 35 proc.

"W ubiegłym roku w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie wykonano ponad 11 tys. świadczeń z zakresu hemodializy. Poszerzenie możliwości stacji w tym zakresie to kolejne ponad 4 tys. takich świadczeń medycznych rocznie" - wylicza urząd.

Realizacja inwestycji ma także pozwolić na odpowiednie rozplanowanie oraz lepszą organizację poszczególnych stref udzielania świadczeń pacjentom, zapewniając jednocześnie komfort pobytu i bezpieczeństwo. W ramach przedsięwzięcia zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, zaplanowano także m.in. modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę układu przygotowania wody oraz wymianę istniejącej instalacji wody do dializ. Odnowione mają zostać również m.in. punkt pielęgniarski i poczekalnia.