Burmistrz Trzebini podjął decyzję o zamknięciu ulicy z powodu zapadliska, które powstało - ponownie po latach - przy tej drodze. Na ulicy Górniczej znajduje się jedno z wejść do kościoła. Jak zapewnia Anna Jarguz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Trzebini, będzie ono nadal otwarte:

Burmistrz miasta Trzebini podjął decyzję o zamknięciu tej drogi dla ruchu samochodowego, gotowy jest już projekt zmian organizacji ruchu, w poniedziałek został przesłany do zaopiniowania do powiatowego Zarządu Dróg i czekamy teraz na wydanie pozytywnej opinii. Jeżeli tylko ta opinia dotrze do urzędu, a z naszych informacji wynika, że nie będzie tu żadnych przeciwwskazań, jak najszybciej wprowadzony tam zostanie zakaz ruchu, który nie będzie dotyczył mieszkańców


Gmina czeka jeszcze na wprowadzenie stosownego oznakowania. Jak zapewnia rzeczniczka, to w zasadzie już tylko kwestia godzin, kiedy ulica zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. Ulica ma być zamknięta do czasu zabezpieczenia terenu zapadliska.