Wiceminister sportu i turystyki Jacek Osuch przypomniał podczas wtorkowego briefingu na placu budowy obwodnicy, że samorząd i mieszkańcy Bolesławia i całego powiatu olkuskiego, na terenie którego leży ta gmina, od ponad 35 lat zabiegali o tę inwestycję.

„Przez ostatnie kilkadziesiąt lat ciężarówki rozjeżdżały centrum Bolesławia (...). To inwestycja bardzo potrzebna i znacząca” - mówił Osuch.

Według niego rozpoczęcie budowy drogi było możliwe dzięki uzyskaniu przez samorząd wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 mln zł.

„Te środki skutkują tym, że ta obwodnica pod koniec tego roku będzie otwarta” - zapowiedział wiceminister.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreślił, że do powstania nowej drogi przyczyniła się dobra współpraca między rządem i samorządami powiatu olkuskiego i gminy Bolesław. Dodał, że obwodnica skomunikuje tereny przemysłowe i inwestycyjne tej gminy i sąsiedniego Bukowna, a także usprawni tranzyt w kierunku Śląska drogą krajową nr 94.

„Ta inwestycja ma znaczenie nie tylko dla jednej gminy, ale z pewnością dla całego powiatu olkuskiego i jest kluczowa z punktu widzenia jego skomunikowania” - wskazał wojewoda.

Wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński zwrócił uwagę na wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. „Ciężarówki, które jeżdżą przez centrum dziś zagrażają mieszkańcom. Kiedy powstanie obwodnica, to zagrożenie zostanie zniwelowane” - mówił.

Według danych urzędu gminy wartość całego zadania realizowanego od października 2021 roku wynosi ponad 7,5 mln zł, z czego 6 mln zł to środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie obejmuje budowę nowej jezdni długości blisko 1,9 km prowadzącej od drogi powiatowej 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej w Bolesławiu do drogi powiatowej 1069K w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie (w całości przebiegającej w granicach gminy Bolesław). W ramach inwestycji powstanie też skrzyżowanie z ul. Parkową, rondo na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, pobocza, rowy przydrożne, przepusty, kanalizacja deszczowa.