Nowy kustosz urodził się 19 czerwca 1968 roku w Myślenicach. Do zakonu Bernardynów wstąpił w 1988 roku. Po ukończeniu nowicjatu w klasztorze w Leżajsku złożył pierwsze śluby zakonne w 1989 roku. Profesję wieczystą złożył cztery lata później. W 1995 roku uzyskał magisterium z teologii i przyjął święcenia kapłańskie - poinformował rzecznik sanktuarium o. Tarsycjusz Bukowski.

W 2002 roku uzyskał tytuł magistra historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a pięć lat później stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.

Od października 2008 roku do 2019 roku pracował w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jednocześnie prowadził pracownię artystyczną św. Łukasza w klasztorze bernardynów w Lublinie.

W latach 2019–2022 był ojcem duchownym w bernardyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam prowadzi pracownię sztuki sakralnej. Pełni funkcję prowincjalnego konserwatora zabytków.

Od 2021 roku kustoszem kalwaryjskim był ojciec Gracjan Kubica, który sprawował tę funkcję także w latach 2011-2014.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest duchowym centrum Małopolski. Zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem Bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie. Od początku tym miejscem opiekują się Bernardyni.