Jak poinformowała w poniedziałek Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA, do przetargu przystąpiło ośmiu oferentów. Propozycję z najniższą ceną odrzucono z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień dotyczących tej oferty.

„Wykonawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia gwarancji należytego wykonania robót. Wtedy będziemy mogli podpisać umowę” - zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

Zgodnie z warunkami przetargu zadanie obejmie odcinek DK94 przebiegający przez Olkusz o długości 4,4 km. Zacznie się na wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej i sięgnie prawie do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską.

„Na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudujemy sześć skrzyżowań i dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś” - zapowiedziała Skrzydlewska.

Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, między ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa. Poza tym przebudowanych będzie jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 - z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Zgodnie z warunkami przetargu na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące od daty podpisania umowy, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.

Jak przypomniała GDDKiA, droga krajowa nr 94 jest jedną z pięciu - obok A4 Katowice - Kraków, DK44 Tychy - Kraków, DK79 Kraków - Jaworzno i DW780/DW934 Kraków - Mysłowice - zapewniających bezpośrednie połączenie między Krakowem a aglomeracją górnośląską. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 2020-2021 wskazały, że przez Olkusz przejeżdża trasą codziennie ok. 33 tys. pojazdów, czyli wobec wcześniejszego badania z 2015 r. o 25 proc.