Wadowicki samorząd podał, że na prace przeznaczył 360 tys. zł. Wpłynęły trzy oferty. Wybrana została najniższa, która opiewała na 387 tys. zł. Samorząd dołoży brakującą kwotę.

Zdaniem Małgorzaty Targosz-Storch z wadowickiego magistratu dla potrzeb ogrzewalni, czyli miejsca, w którym interwencyjnie przed zimnem schronić się mogą osoby bez dachu nad głową, zaadaptowana zostanie część parterowego budynku użyteczności publicznej na obrzeżach centrum Wadowic.

Wadowicka ogrzewalnia – według planów magistratu – będzie służyła potrzebującym w najbliższą zimę.