Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Krynica: 7 dni z przekrczonymi normami

Na czternaście dni, kiedy prowadzone były pomiary, przez siedem normy były przekroczone. Wysokie stężenia odnotowywano praktycznie przez cały pierwszy tydzień pomiarów. Najgorzej było 7.11, kiedy to stężenie dobowe pyłu PM10 osiągnęło 114 ug/m3, a więc ponad 200% normy. Najniższe dobowe stężenie wyniosło 11 ug/m3 i było to w dniu 11.11. Przez wiele dni widoczny był trend kiedy to stężenia rosły w godzinach wieczornych, utrzymując się na podwyższonym poziomie przez noc. Wynika to z tego, że po powrocie do domu mieszkańcy Krynicy zaczynali palić w piecach i kominkach, co powodowało wzrost zanieczyszczeń. Różnica między wysokimi stężeniami z pierwszego tygodnia, a niskimi z drugiego wynika z odmiennych warunków atmosferycznych - w pierwszym tygodniu przez większość czasu mieliśmy do czynienia z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. W drugim tygodniu na odwrót - wiał silny wiatr i padał deszcz, co sprzyjało rozwiewaniu pyłu. Wyniki w Krynicy można w pewnym stopniu porównać z wynikami w Nowym Sączu ze stacji WIOŚ - wtedy gdy były wysokie stężenia w Nowym Sączu, w Krynicy również obserwowano duże zapylenie powietrza i na odwrót - kiedy w Nowym Sączu powietrze było dobre, również w Krynicy poziom pyłów był niski.

Fot. Bartosz Niemiec

Posłuchaj burmistrza Dariusza Reśko
Małopolska bez smogu: Krynica, fot. Bartosz Niemiec
Montaż pyłomierza w Krynicy, fot. Bartosz Niemiec

Pyłomierze mierzą stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w danym miejscu (10 to rozmiar cząstek pyłu). Na wykresie widać stężenia godzinne (z ostatniej godziny, np. o 13:40 będzie widoczne stężenie z godziny między 12, a 13). Należy podkreślić, że nie istnieje norma dla stężenia godzinnego PM10. Istnieje jedynie norma dla stężenia dziennego i jest to 50 ug/m3 (ug – mikrogram). Jeśli więc mamy odczyt np. 154 ug/m3 z danej godziny, to nie oznacza to, że norma jest przekroczona trzykrotnie – bo 154 ug/m3 to stężenie z jednej godziny, a norma odnosi się do stężenia z 24 godzin. Oznacza to jednak, że stężenie pyłu PM10 jest bardzo wysokie i jeśli się utrzyma przez dobę, to norma zostanie przekroczona trzykrotnie.

Podsumowanie dwóch tygodni w Krynicy

 

 

Podsumowanie 13 i 14.11

Zarówno w piątek jak i w sobotę stężenie pyłu PM10 mierzone naszymi pyłomierzami pozostawało w normie. W piątek osiągnęło 38 ug/m3 (norma 50 ug/m3). Do godziny 17 jakość powietrza była bardzo dobra, po czym zaczęła się pogarszać, aby o 20 osiągnąć 160 ug/m3 (średnia godzinna). Wyższe stężenia utrzymały się już do końca dnia.

W sobotę stężenie pyłu PM10 osiągnęło 15 ug/m3 (norma 50 ug/m3). W sobotę powietrze było bardzo dobre w całej Małopolsce (normy dotrzymane na wszystkich stacjach), co zawdzięczamy bardzo silnemu wiatrowi.

 

Podsumowanie 12.11

Czwartek to kolejny dzień kiedy powietrze w Krynicy było bardzo czyste. Dobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło 15 ug/m3, a więc było znacznie poniżej normy. Dobra jakość powietrza utrzymywała się przez cały dzień.

 

Podsumowanie 11.11

Przez praktycznie cały Dzień Niepodległości stężenia pyłu PM10 utrzymywały się na bardzo niskim poziomie - niekiedy zbliżając się do zera. Takiego powietrza życzymy mieszkańcom i mieszkankom Krynicy na co dzień. Średnia dobowa wyniosła 11 ug/m3 (norma to 50 ug/m3). Czystym powietrzem cieszyli się wszyscy mieszkańcy Małopolski - na żadnej stacji nie została przekroczona norma dla stężenia pyłu PM10.

Podsumowanie 10.11

Przez cały wtorek mieszkańcy Krynicy oraz turyści i kuracjusze odwiedzający to uzdrowisko mogli cieszyć się bardzo czystym powietrzem. Dobowe stężenie pyłu wyniosło 20 ug/m3, przy normie 50 ug/m3. To prawdziwie uzdrowiskowe powietrze! Podobnie czystym powietrzem mogli się cieszyć mieszkańcy całej Małopolski - na wszystkich stacjach monitoringu WIOŚ stężenia pyłu były w normie. Wynika to wietrznej pogody, która sprzyja rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Podsumowanie 9.11

W poniedziałek dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło w Krynicy 54 ug/m3, a więc nieznacznie przekroczyło normę - 50 ug/m3. Stężenie zaczęło rosnąć w okolicy godziny 15-16, a najwyższe było o 21-22, gdy średnia godzinna przekroczyła 140 ug/m3. Popołudniowo wieczorny wzrost zanieczyszczenia to jak do tej pory najczęstszy trend obserwowany podczas naszej akcji pyłomierzowej.

Podsumowanie pierwszego tygodnia

   
Na siedem dni, kiedy pyłomierz PAS i Radia Kraków działał w Krynicy, jedynie przez jeden dzień zanieczyszczenie powietrza utrzymywało się w normie. Przez większość dni najwyższe poziomy zanieczyszczeń notowano wieczorem (najwyższy odczyt godzinny to 284 ug/m3). Na tak złe wyniki z pewnością miały wpływ niekorzystne warunki meteorologiczne, które utrudniły rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń generowanych w Krynicy i naokoło niej. Wysokie wieczorne stężenia to zapewne efekt, tak jak i w Bochni oraz Szczawnicy, dużego nagromadzenia źródeł niskiej emisji - pieców i kotłów na węgiel i drewno, w których niejednokrotnie spalane są też śmieci. Dokładają się do tego również samochody przejeżdżające przez Krynicę w stronę Muszyny i Nowego Sącza.

 

    

 

 

 

Podsumowanie 8.11

Po kilku dniach zanieczyszczenie PM10 w Krynicy spadło poniżej dopuszczalnej wartości (50 µg/m3) i wyniosło 48 µg/m3. Również w Krakowie nie odnotowano wczoraj przekroczeń PM10. Dopuszczalna wartość została natomiast przekroczona na stacji w Nowym Sączu (sięgając 134% normy).
W Krynicy stężenie PM10 utrzymywało się na dosyć wysokim poziomie (sięgając 96 µg/m3), aż do godzin wczesnopopołudniowych. Po południu i wieczorem mieszkańcy Krynicy i turyści mogli cieszyć się bardzo czystym powietrzem (stężenie PM10 spadło nawet do poziomu 3 µg/m3).

Podsumowanie 7.11

W sobotę powietrze w Krynicy wciąż było mocno zanieczyszczone. Nasz pyłomierz wskazał wartość PM10) na poziomie 114 µg/m3, czyli ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej wartości. W Nowym Sączu na stacji WIOŚ odnotowano równie wysokie stężenie 119 µg/m3. Rozwiązaniem tego poważnego problemu mogą być jedynie działania długofalowe, czyli skuteczna eliminacja niskiej emisji. Mimo dostępnych funduszy na wymianę kotłów w polskich domach wciąż przybywa kotłów nie spełniających żadnych standardów emisyjnych (tzw. kotłów zasypowych, „kopciuchów”, „śmieciuchów”). Warto uświadomić sobie, że najlepsze dostępne technologie pozwalają osiągnąć emisje pyłu z kotłów na paliwa stałe ponad czterdziestokrotnie mniejsze niż obecnie stosowanych (10 mg/m3 vs 420 mg/m3). Dostępne są też technologie bezdymne tj. pompy ciepła. Termomodernizacja domów pozawala na znaczące obniżenie zadymienia poprzez mniejsze zużycie energii. Miejmy nadzieję, że za kilka lat pierwsze uzdrowiska będą mogły pochwalić się, iż są GMINĄ BEZ DYMU – gminą do której przyjeżdżają masowo ludzie chcący zaczerpnąć świeżego powietrza w okresie jesienno-zimowym.

Podsumowanie 6.11

W piątek średnie stężenie pyłu PM10 dla doby wyniosło 103 ug/m3 - co daje około 200% normy. W tym samym czasie w pobliskim Nowym Sączu odnotowano jeszcze wyższe stężenie - 153 ug/m3, a w Krakowie na Alejach - 189 ug/m3. Sytuacja smogowa w całym regionie jest wyjątkowo zła ze względu na długo utrzymujące się warunki meteorologiczne. Zanieczyszczenia z domowych pieców, kominków, kotłów, samochodów i zakładów przemysłowych zalegają nad małopolskimi miejscowościami. 

Podsumowanie 5.11

Czwartek to niestety kolejny dzień kiedy norma dla stężenia pyłu zawieszonego w Krynicy została przekroczona - średnie stężenie dla doby wyniosło 100 ug/m3, podczas gdy norma to 50 ug/m3. Bardzo wysokie stężenia pyłów utrzymywały się niemal w całym województwie. Dla porównania, w Nowym Sączu na stacji monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnotowano stężenie dobowe 145 ug/m3, a w centrum Krakowa 245 ug/m3.

Podsumowanie 4.11

W środę średniodobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło w Krynicy 90 ug/m3, co stanowi 180% normy. Najmniejsze stężenie godzinne (48 ug/m3) odnotowano w okolicach południa, a najwyższe wieczorem (140 ug/m3). Wysokie wieczorne stężenia wynikają z tego, że mieszkańcy po powrocie do domu rozpalają piece, kotły i kominki. Do tego wieczorem mogą występować niekorzystne warunki atmosferyczne, które utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

Podsumowanie 3.11

We wtorek norma dla dobowego stężenia pyłu PM10 w Krynicy została przekroczona ponad dwukrotnie - średnia za dobę wyniosła 112 ug/m3. Powietrze było bardzo złej jakości na terenie niemal całego województwa. W Krynicy najgorzej oddychało się wieczorem, a najlepiej w południe. 

Podsumowanie 2.11

Średnie stężenie pyłu zawieszonego w Krynicy w ciągu ostatnich 24 godzin (od godz. 14) wyniosło 98 ug/m3 - a więc niemal dwukrotnie więcej niż norma (50 ug/m3). Najwyższe stężenie odnotowano w godzinach wieczornych oraz nocnych. W większości województwa małopolskiego panują bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne sprzyjające kumulowaniu się zanieczyszczeń.

Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy


- Już kilka lat temu we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz szkołach wymieniono stare kotłownie węglowe na gazowe. Podobnie jest w przypadku kamienic i bloków należących do miejscowych spółdzielni mieszkaniowych. Niemal wszystkie hotele i pensjonaty są ogrzewane gazem - mówi Reśko.

Dodatkowo kilka lat temu władze Krynicy wprowadziły ograniczenia w ogrzewaniu budynków w strefie uzdrowiskowej, obejmującej ponad 100 hektarów powierzchni w centrum Krynicy, obrzeży miasta i Park Zdrojowy. Powstające obiekty na tym terenie nie mogą być wyposażone w kotłownie węglowe.

Burmistrz Reśko nie wyklucza jednak, że pyłomierz wykaże pewne zanieczyszczenia. Jak podkreśla, zdecydowana większość mieszkańców domów jednorodzinnych ogrzewa je węglem. Nie wyklucza też, że najubożsi mieszkańcy mogą spalać w piecach śmieci.

Problem Krynicy stanowi też droga wojewódzka, która przebiega przez centrum miasta. Codziennie przejeżdżają nią setki samochodów w kierunku Nowego Sącza, czy Muszyny. Trasy ominąć się nie da, bo Krynica nie ma obwodnicy.

Kampania realizowana przy współpracy z Województwem Małopolskim. Projekt sfinansowany ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Partnerem akcji jest Polski Alarm Smogowy

Partnerzy akcji:


 

Tematy:
Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię