Chodzi zwłaszcza o szkołę podstawową prowadzoną przez siostry w Krakowie, a także publiczne liceum ogólnokształcące sióstr prezentek
w Krakowie wraz z internatem i Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Bukownie. 
To pokłosie nadużyć, do których miało dochodzić w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie.
Siostry prezentki prowadzące placówkę miały znęcać się nad niepełnosprawnymi pensjonariuszami, głównie dziećmi. Wśród najbardziej dramatycznych relacji jest bicie podopiecznych np. mopem, kopanie dzieci, przywiązywanie ich do łóżek i zamykanie w klatce.
Kontrole w tego typu placówkach w całej Polsce odbywają się na wniosek resortu rodziny i polityki społecznej.