to nowa wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury.
Zbiór 170 czarno-białych fotografii stanowi niezwykłą kronikę codziennego życia w socrealistycznej rzeczywistości wschodnich Niemiec.

Pięciu wybitnych fotografów związanych z prestiżową agencją fotograficzną OSTKREUZ – Sibylle Bergemann, Harald Hauswald, Ute Mahler, Werner Mahler, Maurice Weiss – intrygowała zwykła, szara, egzystencja obywateli NRD. Uchwycone w kadrze ulice z królującymi wszędzie trabantami i wartburgami, kolejki przed sklepami, codzienne rozrywki – kawiarniane spotkania, dansingi, koncerty, rodzinne sceny przed telewizorem, układają się w fascynującą opowieść o kraju, którego już nie ma.

Oficjalne polityczne i społeczne wydarzenia oraz ich uczestnicy pokazani zostali z nutą ironii, obnażając absurdalność i fasadowość obowiązującego systemu. W fotografiach widać charakter i talent autorów, którzy potrafili dostrzec ciekawe tematy w otaczającej ich rzeczywistości. Zdjęcia składają się w historie będące zapisem codziennego życia w NRD – nieistniejącym już państwie niemieckim, powstałym 7 października 1949 roku na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej.

Aranżacja wystawy prowokuje widza do symbolicznego przekroczenie muru berlińskiego, swoistej retrospekcji i podróży w przeszłość, w lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. Wprowadzone do wystawy komentarze i wybrane cytaty tworzą dla fotografii kontekst historyczny. Warto się zastanowić, czy coraz silniejsze zjawisko ostalgii, czyli tęsknoty za czasami Honeckera, nie zasługuje na głębszą syntezę. W końcu ostalgia to nie tylko moda na trabanty, enerdowskie emblematy i filmy (np. kasowy „Good bye Lenin” z 2003 r., scen. i reż. Wolfgang Becker).

Dr Monika Rydiger , kuratorka wystawy, napisała w katalogu: „Głębsza analiza ostalgii ujawnia negatywne i pozytywne aspekty złożonego dziedzictwa NRD – z jednej strony ciemne aspekty życia w strukturach reżimu komunistycznego, a z drugiej zalety stabilnej egzystencji pod skrzydłami opiekuńczego państwa. Z chwilą zjednoczenia dziedzictwo NRD nie zostało wymazane z pamięci. Tęsknota za Niemcami Wschodnimi to próba ocalenia tożsamości i poczucia własnej wartości Ossis (tak zachodni Niemcy określają swoich wschodnich rodaków), a także ich własny, konieczny rozrachunek i pożegnanie z przeszłością. Debata na temat dziedzictwa NRD wciąż trwa, choć tego kraju już nie ma.”


(nazwa pochodzi od stacji berlińskiej kolejki miejskiej) została utworzona na wzór słynnej, prestiżowej agencji MAGNUM. OSTKREUZ powstała w 1990 roku. Wśród jej założycieli byli m.in. Sibylle Bergemann, Ute Mahler, Werner Mahler, Harald Hauswald. Dziś, kierowana przez Betty Fink, liczy 18 członków zaliczanych do najwybitniejszych osobowości w dziedzinie współczesnej niemieckiej fotografii. Agencja prowadzi również działalność wydawniczą, wystawienniczą i reklamową.
Jej członkowie mówią o sobie, że są dokumentalistami z subiektywnym podejściem. Nie wierzą w obiektywizm dokumentu. Osobowość fotografa, jego indywidualny, często emocjonalny stosunek do rzeczywistości i własny „język” fotograficznej narracji decydują o niezwykłych walorach prac. Ich fotografie, nie pozowane, nie komponowane, nie retuszowane, są przede wszystkim szczere, prawdziwe i pełne rzeczywistych emocji.

Ute Mahler (ur. 1949)
Współzałożycielka agencji fotograficznej OSTKREUZ (1990).
Ukończyła lipską Hochschule für Grafik und Buchkunst. Związana z magazynem „Sibylle” i „Sonntag”. Wykłada na wydziale Wzornictwa Hochschule für Angewandte Wissenschaften w Hamburgu i w szkole fotografii Ostkreuz.
Cykle fotograficzne prezentowane na wystawie: 1 Maja (1980), Wspólne życie (1972–1985), Moda (1977–1982)

Werner Mahler (ur. 1950)
Współzałożyciel agencji fotograficznej OSTKREUZ (1990).
Studiował fotografię w lipskiej Hochschule für Grafik und Buchkunst. Razem z żoną Ute Mahler jest autorem głośnego cyklu Mona Lisa z przedmieść ( Monalisen der Vorstädter , 2008). W 2004 roku założył w Berlinie szkołę fotografii Ostkreuz.
Cykle fotograficzne prezentowane na wystawie: Berka (1977–1980), Górnictwo (1975), Absolwenci (1978–2009), Klub (1980)

Harald Hauswald (ur. 1954)
Współzałożyciel agencji fotograficznej OSTKREUZ (1990).
Został napiętnowany przez komunistyczne władze za publikowanie w zachodnioniemieckich czasopismach fotografii i wydanie w roku 1987 w RFN książki Ost-Berlin ze zdjęciami ukazującymi prawdziwy obraz enerdowskiej egzystencji. Był inwigilowany przez Stasi o czym opowiada film dokumentalny w reżyserii Marca Thümmlera Radfahrer ( Rowerzysta , 2008).
Cykle fotograficzne prezentowane na wystawie: Codzienność (1978–1990), Na krańcach Republiki (1982–1986)

Sibylle Bergemann (1941–2010)
Współzałożycielka agencji fotograficznej OSTKREUZ (1990).
Fotografii uczyła się u Arno Fischera (została jego żoną). Początkowo związana z enerdowskim czasopismem „Das Magazin” i „Sonntag” rozwinęła swój talent pracując dla magazynu mody „Sibylle”. Po roku 1990 tworzyła fotograficzne reportaże, współpracowała m.in. z magazynem „Geo”.
Cykle fotograficzne prezentowane na wystawie: P2 (1974), Clärchens Ballhaus (1976), Pomnik (1975–1986)

Maurice Weiss (ur. 1964)
Studiował u Ulricha Macka i Arny’ego Fischera w Wyższej Szkole Zawodowej w Dortmundzie. Publikuje m.in. w „Die Zeit” i „Geo”. Jest członkiem agencji OSTKREUZ od 1995 roku i agencji VU w Paryżu.
Cykl fotograficzny prezentowany na wystawie: Przełomy (1989–1990)

Wystawa czynna 22 czerwca - 2 września