Aby wziąć udział w konkursie, należy znaleźć zabytek i sprawdzić, czy można go zakwalifikować. Ważne, by był to zabytek nieruchomy (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, kurhanów, mauzoleów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, który jest własnością publiczną, np. jednostki samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo; Skarb Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej).

Jeśli nie mamy pewności co do klasyfikacji obiektu można to sprawdzić w kilku miejscach:

Wniosek przed wysłaniem należy udokumentować zdjęciem lub filmem. Szczegóły akcji można znaleźć TUTAJ. Zgłoszenie są przyjmowane do 5 września 2022 roku.