Tegoroczny, jubileuszowy Festiwal będzie pod wieloma względami wyjątkowy:
zaprezentowane zostaną wystawy gwiazd światowej fotografii, nowym elementem
programu będzie Sekcja eksperymentalna. Realizując hasło 10. edycji, DOŁĄCZ,
uczestnicząca formuła Miesiąca Fotografii pozwoli wszystkim chętnym zaangażować
się, wypowiedzieć czy też zaprezentować własne fotografie na wystawie. Kto wie,
może nawet wybrać się na fotorandkę?

Tegoroczny Program g ł ówny Miesi ą ca Fotografii to dokonania zarówno nestorów
fotografii, jak i młodych-gniewnych; nostalgicznych romantyków i bezkompromisowych
pionierów; charyzmatycznych eksperymentatorów i kontemplacyjnych
klasyków:

Na wystawie “Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii” (Gmach Główny
Muzeum Narodowego w Krakowie) zaprezentowanych zostanie ponad trzysta prac tej
gwiazdy rosyjskiej awangardy, klasyka nowoczesnej fotografii, jednego z
najważniejszych artystów XX wieku. Trzonem ekspozycji będzie blisko dwieście zdjęć
artysty, jednych z tych, które zmieniły fotografię w sztukę. Wystawa realizowana jest
przez Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Moskiewskim Domem
Fotografii oraz Miesiącem Fotografii w Krakowie.

Wystawa “Jerzy Lewczy ń ski. Pami ęć obrazu” (również w Gmachu Głównym
Muzeum Narodowego w Krakowie) będzie dla wielu okazją do odkrycia dorobku
nestora i odnowiciela polskiej fotografii. Ta monograficzna prezentacja twórczości
Lewczyńskiego ukaże kolejne odsłony jego dzieła: od głębokiej potrzeby promowania
fotografii jako instrumentu służącego do rejestracji rzeczywistości, aż po odrzucenie
wiary w fotograficzne medium i serię działań artystycznych już bez użycia aparatu.
Wystawa realizowana jest we współpracy z Czytelnią Sztuki w Gliwicach.

Włączona do Programu głównego MFK wystawa “Wierno ść obrazów. René
Magritte i fotografia” (Międzynarodowe Centrum Kultury) to szansa na poznanie
fotograficznych dokonań Magritte’a, jednego z najbardziej znanych twórców z kręgu
surrealizmu, głównie kojarzonego z malarstwem. Na wystawie pokazane zostaną
prace upublicznione dopiero po śmierci malarza i wciąż jeszcze mało znane:
kilkadziesiąt zdjęć powstałych w latach 1928–1955 oraz wybrane filmy z lat 50.
Dowcipne, niekiedy niepokojące obrazy artysty stanowiły ciągłą grę z tym, co realne
i tym, co wyobrażone. Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum
Kultury we współpracy z Przedstawicielstwem Walonia-Bruksela w Warszawie.

Ekspozycja “Gdy m ęż czy ź ni s ą na wojnie” Siergieja Bratkowa , naczelnego
ukraińskiego skandalisty (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie), prezentuje dwa
cykle fotografii: “Dzieciaki” oraz “Żołnierki”. To frapująca – i pomimo
wszystko uniwersalna – analiza seksualnych tabu i zjawisk występujących
w społeczeństwie postkomunistycznym oraz zaskakujące (oparte na obserwacji
portretowanych ukraińskich żołnierek) wskazanie klucza do zrozumienia natury
współczesnej Ukrainy.

Choć eksponowane w Muzeum Etnograficznym w ramach wystawy “Rodzina i
ziemia” ikoniczne już dziś prace Sally Mann pochodzą z różnych okresów jej
twórczości, to poruszają bliskie artystce, powracające w licznych pracach tematy. Jest
ich dosłownie kilka: ciało, czas i natura oraz ich wzajemne relacje. Sally Mann utrwala
obrazy z wielką uwagą, ustawicznie pamiętając – a tym samym namawiając
odbiorców do refleksji - o przemijaniu, przychodzących z czasem zmianach
i tajemniczych procesach przejścia.

Jason Evans znany jest już publiczności Miesiąca Fotografii jako kurator wystawy „W
tym miejscu nie ma nic” prezentowanej w przestrzeni Galerii Bunkier Sztuki w 2010
roku. W tej edycji Festiwalu pojawi się jako autor indywidualnej wystawy
zatytułowanej “Zdj ę cia do ogl ą dania oraz rze ź by do fotografowania.” (Galeria
ZPAF). Autor, znany z zamiłowania do prostych przyjemności (polecamy jego blog
www.thedailynice.com) postanowił tym razem stworzyć instalację, której celem będzie
zachęcenie publiczności do świadomego przeżycia przyjemności fotografowania.
Fotografie Holenderki Viviane Sassen z cyklu “Parasomnia” w Galerii Pauza to
zapis osobistych podróży-powrotów do Afryki, krainy dzieciństwa artystki. Kadry
uchwycone w celowo niedookreślonych punktach kontynentu prezentują równie
anonimowe tematy czy postaci. Tytułowa przypadłość to zaburzenie snu objawiające
się, między innymi, niezwykłymi wizjami sennymi. W fotografii Sassen zacierają się
granice między dokumentem i fotografią mody czy kreacyjną, a efektem jest jej
oryginalny styl.

Cezary Pieczyński, właściciel poznańskiej Galerii Piekary, odkrył w procesie
kolekcjonowania sztuki ekscytujący element przygody i intelektualnego wyzwania.
Wystawa “ Dr żą ce cia ł o. Fotografia z kolekcji Cezarego Pieczy ń skiego” (Galeria
Starmach) zaprezentuje efekt jego pasji - zbiory fotografii. Wśród nich: dzieła
największych twórców światowej klasy jak Nan Goldin, Nobuyoshi Araki, Damien
Hirst, Borys Michajłow, Thomas Ruff czy Jan Saudek. Ta wystawa w intrygujący
sposób zestawia pasję umysłu z wibrującą w pracach artystów pasją ciała.

Istotną nowością w formule Miesiąca Fotografii w Krakowie będzie Sekcja
eksperymentalna . W ramach tej części programu na obu piętrach Galerii Bunkier
Sztuki będą miały miejsce wydarzenia i prezentacje składające się na rozdbudowany
i interdyscyplinarny projekt „Fotografia w życiu codziennym”. Projekt realizowany jest
pod nadzorem kuratorskim słynnej brytyjskiej krytyczki Charlotte Cotton (autorki
m.in. przewodnika po współczesnej fotografii artystycznej “Fotografia jako sztuka
współczesna”), z udziałem kilkunastu polskich kuratorów i naukowców. Założeniem
jest prześledzenie i analiza roli fotografii w życiu codziennym każdego z nas, jak
również związków fotografii ze zjawiskami społecznymi i historycznymi. Wśród wielu
zaplanowanych działań i przedsięwzięć znajdą się serie wykładów, seminaria,
działania aktywizujące i integrujące publiczność – wszystko zgodnie z hasłem
tegorocznej edycji Festiwalu: DOŁĄCZ!Festiwal Miesi ą c Fotografii w Krakowie organizowany jest przez Fundacj ę Sztuk
Wizualnych przy wsparciu finansowym Urz ę du Miasta Krakowa oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sponsorem Festiwalu jest
firma Canon Polska.

HARMONOGRAM WYDARZE Ń MFK 2012
17 maja – 21 maja 2012 Weekend Inauguracyjny
18 maja 2012 – uroczyste otwarcie Festiwalu w Galerii Starmach;
22 maja – 17 czerwca 2012 – wydarzenia towarzyszące;
17 czerwca 2012 – zakończenie Festiwalu.

www.photomonth.com