Urodzony we Lwowie w 1945 r. poeta zadebiutował w 1967 r. na łamach "Życia Literackiego". Publikował także w "Odrze" i "Twórczości". W 1968 r. współtworzył krakowską grupę poetycką "Teraz", postulującą powrót do klarowności języka poetyckiego. Młodzi poeci domagali się zakorzenienia języka w codzienności, wzmocnienia jego wpływu na rzeczywistość. Zagajewski wraz z Julianem Kornhauserem stworzyli program ideowo-artystyczny formacji poetyckiej Nowa Fala, którego autorzy apelowali o pokazanie w sztuce "świata nie przedstawionego".

Adam Zagajewski w Radiu Kraków

O  Adamie Zagajewskim mówić będziemy w specjalnym wydaniu Koła kultury we wtorek 23 marca i w czwartek 25 marca. W programach zostaną wykorzystane archiwalne programy z udziałem poety.

Pierwsze książki poetyckie Zagajewskiego - "Komunikat" (1972) i "Sklepy mięsne" (1975) - stanowiły właśnie realizację nowofalowego postulatu mówienia prawdy o otaczającej rzeczywistości i obnażania fałszu oficjalnego języka.

Adam Zagajewski o zbiorze esejów pt. Substancja nieuporządkowana”

Agam Zagajewski o tomie esejów "Poezja dla początkujących"

Adam Zagajewski – „Prawdziwe życie” - rozmowa z Olgą Brzezińską i Krzysztofem Siwczykiem

Zagajewski, związany z opozycją demokratyczną, po proteście wobec projektowanych zmian w Konstytucji PRL został w 1975 roku objęty zakazem druku. W 1976 roku współtworzył i redagował niezależne pismo "Zapis". W 1982 roku wyjechał do Paryża, gdzie współpracował z miesięcznikiem "Kultura" i "Zeszytami Literackimi". Powrócił w 2002 r. i zamieszkał w Krakowie.

'Był reprezentantem Pokolenie 68 roku , które walczyło o wolność słowa "- prof. Anna Czabanowska -Wróbel z UJ, autorka m.in. książki „Poszukiwanie blasku : o poezji Adama Zagajewskiego”.

„Adam Zagajewski stworzył własną dykcję poetycką”-- Leonard Neuger prof. profesor Uniwersytetu Sztokholmskiego, literaturoznawca i tłumacz, działacz opozycji demokratycznej.

Od wielu lat Książki Adama Zagajewskiego ukazywały się w krakowskim wydawnictwie a5.

„To dla nas nie tylko strata autora , ale też naszego wielkiego przyjaciela”- mówi Krystyna Krynicka- współtwórczyni a5.

Jest autorem takich zbiorów wierszy jak m.in. "List. Oda do wielości" (1983), "Jechać do Lwowa" (1985) oraz "Płótno. Paryż" (1990) "Ziemia ognista" (1994), "Trzej aniołowie" (1997), "Pragnienie" (1999), "Asymetria" (2014), "Lotnisko w Amsterdamie" (2016), "Prawdziwe życie" (2019). Cenione były także jego tomy eseistyczne takie jak "Dwa miasta" (1991) "W cudzym pięknie" (1998), "Obrona żarliwości" (2002), "Poeta rozmawia z filozofem" (2007), "Substancja nieuporządkowana" (2019).

Informację o śmierci jako pierwsza podała "Gazeta Wyborcza".

 

PAP/Kamil Wszołek/bp/kf