Religijny malarz śmiałych erotyków. Jego sztuka wciąż nie przestaje wywoływać emocji.
- Człowiek pomnik, ale z wszelkimi słabościami i bolesnymi rozdarciami - tak o Jerzym Nowosielskim, pisała Krystyna Czerni, autorka doskonałej biografii artysty.
Z okazji 2. rocznicy śmierci artysty wydawnictwo Znak opublikowalo kolejny tom tekstów jerzego Nowosielskiego, przygyotowany przez Krystynę czerni.
"Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze" - to wybór pism nigdy nie publikowanych, odnalezionych w pracowni artysty.
Nowosielski to artysta uniwersalny - przypomina Czerni. Jego refleksje o genezie sekt religijnych czy wpływach duchowości orientalnej wyprzedziły współczesne nurty myśli religijnej, przynosząc fascynującą wiedzę o miejscu, w którym znalazła się zachodnia cywilizacja.
Zagubiona Bazylika to niezwykła i boleśnie celna diagnoza współczesności - podkreśla badaczka.
Opracowana przez Krystynę Czerni Zagubiona Bazylika to dzieło, które zbiera rozproszone artykuły Nowosielskiego: eseje z Inności Prawosławia, wstępy do katalogów, wykłady, rozpraw, w tym teksty dotąd nie publikowane, odnalezione w pracowni artysty.
21 lutego o godz.17.00 na Cmentarzu Rakowickim przy grobie Artysty rozpocznie się panichida, uroczyste nabożeństwo żałobne.