Zakres inwestycji

 

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Od północy odcinek S7 Miechów – Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło – Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice – Widoma.

 

Termin realizacji

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu na realizację robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

 

Koszt prac wyniesie ponad 162 mln 440 tys. zł.

 

S7 od Krakowa na północ

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

Trwa budowa odcinka S7 Moczydło – Miechów. 16 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów a 27 lipca 2020 r. rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Aktualnie trwają prace na 18 obiektach mostowych i są na różnym etapie zaawansowania. Na początku grudnia 2021 r zaawansowanie robót mostowych wynosiło 39,7 %. Budowane są nasypy, powstają wykopy, kruszone są skały z wykopów. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 40,2 %.

 

Budowa ponad 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice - Widoma zakończyła się i droga została oddana do ruchu 4 października 2021 r.

 

Umowa na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta) podpisana została w lipcu 2021 r. Odstąpiliśmy od umowy z poprzednim wykonawcą 4 grudnia 2020 r. w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków.

 

Do tej pory nowy wykonawca na budowanej S7 Widoma – Kraków przeprowadził rozpoznawcze badania geologiczne i geotechniczne, kontynuowano prace związane z uporządkowaniem terenu po wyburzaniu obiektów i wycince. Trwają prace ziemne: usuwanie gleby, wzmacnianie podłoża, wykonywanie i profilowanie platform roboczych. Wykonywania jest m.in. platforma pod pale przejścia dla zwierząt. Do połowy stycznia 2022 r. trwać będą jeszcze prace przy weryfikacji i aktualizacji istniejących projektów, uwzględniające zmiany w przepisach.