Dynamiczny rozwój technologiczny sprzyja procesom mediatyzacji komunikowania społecznego. Również komunikowanie medialne korzysta z tej dynamiki postępu technologicznego, wykorzystując funkcjonalność maszyn i aplikacji w procesach tworzenia i dyfuzji treści medialnych. Procesy te są możliwe dzięki coraz doskonalszym technicznie algorytmom i ich wykorzystaniu w aplikacjach informacyjnych, komunikacyjnych, mechanizmach gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich udostępniania w otwartych i zamkniętych zasobach wiedzy i informacji.

Rozwojowi technologii towarzyszy teoretyczna refleksja nad ich wpływem na człowieka i społeczność. Refleksja ta ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy w dużej mierze wymiaru etycznego. Celem naszej Konferencji jest odkrywanie i badanie działań człowieka w medialnym świecie funkcjonowania algorytmów i sztucznej inteligencji oraz badanie obecności i funkcjonalności „inteligentnych” aplikacji informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni komunikowania społecznego. Jednym z ważnych problemów związanych ze sztuczną inteligencją jest korelacja i sprzężenie zwrotne działań człowieka z funkcjonowaniem maszyn.

Problematyka ta zawiera także aspekt etyczny, ponieważ funkcjonowanie maszyn i aplikacji informatycznych symuluje inteligencję naturalną człowieka, a działania człowieka stają się coraz częściej zdeterminowane przez sztuczną inteligencję algorytmów. W tym kontekście ujawnia się etyczny dylemat upodmiotowienia maszyn i uprzedmiotowienia człowieka.

W czasie tegorocznej XVII Konferencji Naukowej Etyki Mediów Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka w Krakowie w dniach 17-18 maja 2023 roku będziemy analizować z różnych perspektyw medioznawczych, między innymi, następujące problemy:

- człowiek i maszyna – korelacja, sprzężenie zwrotne, uwarunkowania,
- próba porządkowania semantycznego pojęcia sztucznej inteligencji,
- potrzeba badań funkcjonowania sztucznej inteligencji w przestrzeni komunikowania społecznego,
- komunikacja społeczna a rozwój technologii informacyjnych,
- postęp technologiczny w historii mediów,
- platformy i firmy technologiczne w rozwoju i użytkowaniu mediów społecznościowych,
- kreatywność w sieci – narzędzia i aplikacje,
- e-dziennikarstwo – człowiek i booty, naturalne i sztuczne generowanie i dyfuzja treści,
- dziennikarstwo danych i archiwizacja treści medialnych,
- techniki digitalizacji zasobów i wizualizacji danych medialnych,
- naturalne i sztuczne creative writing i copywritng,
- technologizacja języka mediów,
- użyteczność języków naturalnych i sztucznych w mediach,
- potrzeba bezpieczeństwa etycznego w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji,
- etyczna troska o zasadę: maszyna dla człowieka, a nie człowiek dla maszyny,
- etyczne aspekty sztucznej inteligencji i etyka algorytmów,
- priorytet dobra odbiorcy jako wyznacznik etyki algorytmów,
- czynnik niewidzialności jako wyzwanie dla etyki algorytmów,
- bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu do zasobów,
- bezpieczeństwo człowieka w algorytmicznie kontrolowanej sieci,
- media społecznościowe w ryzach algorytmów – kreatywny czy zniewolony użytkownik i influencer,
- problem technologicznego wykluczenia społecznego i algorytmiczna dyskryminacja,
- sztuczna inteligencja w reklamie i public relations,
- opinia publiczna – algorytmiczne sterowanie procesami społecznymi,
- strategie zarządzania mediami w erze danych