Cracow Art Week powraca, by w dniach 19-26 kwietnia 2024 roku ponownie zająć przestrzenie krakowskich galerii sztuki, pracowni, a także nietypowych przestrzeni publicznych i niepublicznych. XIII edycja KRAKERSa odbywa się pod hasłem "Czuj, czuj, odczuwaj”. "Jest ono trawestacją słynnego harcerskiego zawołania będącego rodzajem powitania lub pożegnania. Nie jest to jak w pierwowzorze fraza wykrzyknikowa, lecz zachęta do zanurzenia się w sobie, pogłębienia odczuć oraz skupienia na emocjach." - tłumaczy autor hasła Łukasz Surowiec, jeden z artystów biorących udział w wystawie pt. "Przesilenie". 

"Przesilenie" to wystawa pracowników Wydziału Sztuki UKEN i zaproszonych artystów. - Chcemy sprawdzić, czy i w jaki sposób, kultura wojny, w swej obecnej odsłonie, odcisnęła się na praktykach artystów wizualnych związanych z Krakowem. Wyrażamy sprzeciw względem celebrowania kultury wojny, którą odczytujemy jako wyraz ulegania nekrofilicznemu kultowi zużycia i zmarnotrawienia. Odmawiamy zarówno ulegania fascynacji wojną, jak i podkreślania emocjonalnego dystansu względem jej procesów. Nie szukamy wielkich narracji ale wstydliwie praktykowanych rytuałów codzienności. Nie heroizmu ale tragizmu obecnego w bezproduktywnym wysiłku nadmiernie czujnego ciała- piszą kuratorzy.

Z kolei osią narracyjną wystawy jest słowo ODCZUWAJ! Wystawa w Galerii Podbrzezie zbudowana została na podstawie czterech wątków interpretacyjne. Odczuwanie to wyrażane poprzez swoje projekty sprzeciwu wobec zachodzących wydarzeń społecznych, czy politycznych. Odczuwanie to tworzenie produktów zgodnie z zasadami designu zrównoważonego; projektowanie kampanii społecznych szerzących świadomość ekologiczną. Odczuwanie to empatyczne spojrzenie na potrzeby każdego użytkownika. Odczuwanie to uważne spojrzenie na swój proces projektowy; poszukiwanie w nim balansu między pracą, zaangażowaniem a własnym komfortem.