Jak ocenił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas piątkowego briefingu dotyczącego wydania zrid, budowa węzła w Wieliczce jest przykładem inwestycji o znaczeniu strategicznym dla całego województwa.

„Nie tylko ze względu na fakt bliskości i pewniej integralności Wieliczki i miasta Krakowa, ale również na fakt, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy jakości drogi, która jest trasą alternatywną dla autostrady A4” - wskazał wojewoda.

Wicewojewoda i mieszkanka Wieliczki Elżbieta Achinger zwróciła uwagę, że trasę, na której powstanie węzeł drogowy, codziennie pokonuje ponad 22 tys. pojazdów. „To połączenie, które musi być usprawnione, bo to strategiczny wyjazd z naszej gminy w kierunku Krakowa i Tarnowa” - zaznaczyła.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł przypomniał, że przedsięwzięcie powstaje przy współpracy władz samorządowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – gmina Wieliczka przeznaczyła ze swojego budżetu 3 mln zł na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania.

Planowana budowa węzła drogowego – zapowiedział burmistrz – na pewno spowoduje duże utrudnienia dla poruszających się drogą nr 94 w jej rejonie. „Musimy przeprosić, bo to będzie powodować utrudnienia w ruchu, ale gotowa estakada będzie imponująca - to będzie brama do Wieliczki dla mieszkańców i turystów” - mówił burmistrz.

W ocenie dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasza Pałasińskiego, etap prac projektowych zakończony wydaniem decyzji zrid „jest bardzo ważnym krokiem w stronę realizacji tej inwestycji”.

„To umożliwia nam już realizację” - mówił Pałasiński i zapowiedział, że przetarg na wykonawcę budowy zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaktualizowaniu kosztorysu i otrzymaniu przez GDDKiA potwierdzenia przyznania środków finansowych na jej wykonanie.

„Mam nadzieję, ze jeszcze w tym roku będziemy wbijać łopatę pod tę inwestycję” - zapowiedział dyrektor krakowskiego GDDKiA.

Nowy węzeł został zaprojektowany na ul. Krakowskiej w Wieliczce. Inwestycja pozwoli na bezpieczne włączanie się do ruchu na drodze krajowej nr 94 kierowców jadących z Wieliczki w kierunku Krakowa i Bochni. Droga krajowa zostanie poprowadzona estakadą, a pod nią powstanie rondo.

Z ronda będzie można wjechać na drogę w kierunku Krakowa i Tarnowa, będzie też do niego prowadził zjazd dla kierowców jadących od strony Bochni. Wjazd z Krakowa będzie prowadził, podobnie jak dziś, ul. Krakowską do ronda Wieliczan. Dzięki budowie nowego układu drogowego zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez GDDKiA, Miasto i Gminę Wieliczka oraz powiat wielicki. Gmina jest odpowiedzialna za przygotowanie tej inwestycji – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także wykup gruntów. Powiat zobowiązał się do sfinansowania części kosztów budowy. Za budowę będzie odpowiadał krakowski oddział GDDKiA, który również sfinansuje większość kosztów.