Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie obejmować: teren poobozowy, Szary Dom, Memoriał. Przygotowane zostaną trasy zwiedzania terenu byłego obozu oraz dwie wystawy stałe: w nowym budynku (Memoriale) oraz w historycznym Szarym Domu.

Szczególne znaczenie będzie miał nowoczesny budynek, zwany Memoriałem, który jest całkowicie zagłębiony w ziemi. Miało to na celu przede wszystkim pewne przesłanie, chcielibyśmy, aby osoba, która wchodzi na teren obozu, miała moment pewnego wyciszenia i oderwania od rzeczywistości, która ją otacza i zagłębienia się w atmosferę tego miejsca, które jest szczególne

- mówi architekt Borys Czarakcziew z firmy GPP Grupa Projektowa, która wygrała konkurs na projekt Memoriału.

Wpisany do rejestru zabytków teren po byłym niemieckim nazistowskim obozie Plaszow zajmuje 37 ha powierzchni. Znajdują się na nim dwa cmentarze żydowskie oraz miejsca masowych straceń. Cały ten obszar został uznany za cmentarz wojenny. Rozległy teren poobozowy jest obecnie częściowo zalesiony i porośnięty krzewami, a częściowo utrzymywany w formie łąk. Obszar ten jest otwarty dla wszystkich jako miejsce spokojnych spacerów, refleksji, odkrywania przeszłości.

Szary Dom przed wojną pełnił funkcję budynku administracyjnego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie. W czasie funkcjonowania KL Plaszow mieściły się w nim biura zarządu obozu, a w piwnicach areszt. Po wojnie w budynku urządzono mieszkania. Dzięki porozumieniu władz miasta Krakowa z Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie Szary Dom został włączony w obręb Muzeum KL Plaszow. Po remoncie i dostosowaniu go do potrzeb muzealnych na parterze i w piwnicach powstanie wystawa stała, a na piętrze znajdą się pomieszczenia edukacyjne, ogólnodostępna mediateka i miejsce kontemplacji. Scenariusz wystawy w Szarym Domu zakłada, że będzie to miejsce, w którym głos oddany zostanie przede wszystkim świadkom. Przez ich wypowiedzi na temat doświadczeń bycia w obozie odwiedzający zapoznają się z emocjonalną, osobistą stroną historii obozu płaszowskiego.

W nowo powstałym budynku Memoriału położonym tuż za obszarem byłego obozu znajdować się będzie wystawa historyczna. Memoriał został zaprojektowany jako główny budynek muzealny. Architekci wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektowali obiekt wtopiony w skarpę, ukryty pod ziemią, z widoczną jedynie elewacją frontową. Budynek z terenem połączy tunel przechodzący pod ulicą Swoszowicką. Intencją projektantów było skupienie głównego ruchu.

Inwestycja „Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow" jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.