W maju placówka informowała, że dotychczasowy całodobowy punkt zmieni godziny pracy na od 7 do 20. Protestowali przeciwko temu adwokaci i radcy prawni, domagając się wydłużenia godzin otwarcia do północy.

Kierownictwo regionalne Poczty Polskiej przystało na tę prośbę i wydłużyło godziny pracy z 20 do 24, przez siedem dni w tygodniu, oprócz świąt ustawowo wolnych od pracy.

Poczta nie zdecydowała jednak o utrzymaniu całodobowej pracy tego urzędu, argumentując to względami ekonomicznymi i liczbą interesantów w nocy. Tym samym województwo straciło jedyny całodobowy urząd pocztowy.

"Urząd Pocztowy Kraków 53, ul. Lubicz 4 pozostaje najdłużej czynną placówką na terenie województwa małopolskiego" – poinformowało w czwartek PAP biuro prasowe Poczty Polskiej.

Adwokaci i radcy prawni domagali się wydłużenia godzin otwarcia urzędu, ponieważ – jak argumentowali – dzięki temu mogli w terminie składać pisma procesowe, a to leży w interesie wymiaru sprawiedliwości.

„W wyniku tej decyzji kilka tysięcy profesjonalnych pełnomocników procesowych, tj. adwokatów i radców prawnych zostanie pozbawionych – wypracowanej przez lata udanej współpracy z Pocztą Polską S.A. – możliwości zachowania dotychczasowej praktyki w zakresie składania pism procesowych, zgodnie z zasadami obliczania terminów procesowych wskazanymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Nadmieniamy ponadto, że terminowe nadanie urzędowych i procesowych pism i możliwość ich złożenia do godz. 24 leży zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa obrotu prawnego, jak i rzeszy obywateli” – napisały Krakowska Izba Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie do dyrektora regionalnego Poczty Polskiej w prośbie o zachowanie dotychczasowych godzin pracy urzędu przy ul. Lubicz.

Jak podkreśliły, Poczta Polska jest jedynym wyznaczonym podmiotem uprawnionym do realizacji usług przesyłek rejestrowanych w postępowaniach procesowych, „co gwarantuje prawidłowość i skuteczność wykonywania zadań profesjonalnego pełnomocnika na rzecz reprezentowanych przez radców prawnych i adwokatów stron postępowań”.