Akcja rozpocznie się 3 września w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie. Równocześnie szczepienia będą prowadzone w noclegowniach i schroniskach.

Według danych z połowy lipca w Krakowie przynajmniej jedną dawką zostały zaszczepione 134 osoby bezdomne na blisko 200 przebywających w miejscach opieki.