Podczas sobotnich uroczystości 310 żołnierzy ochotniczej służby wojskowej złożyło przysięgę ojczyźnie. W obchodach uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj także żołnierze dobrowolnej służby wojskowej złożyli przysięgę, że tak wiele osób, tak wielu młodych obywateli naszej ojczyzny chce służyć najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Myślę, że w oczach tych ludzi widać było patriotyzm, przywiązanie do naszej ojczyzny i chęć służenia Biało-Czerwonej

- powiedział Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i dodał, że szczególnie teraz my, jako społeczeństwo, powinniśmy okazać szacunek polskim mundurowym. 

Służba wojskowa jest ochotnicza, to jest decyzja każdego z tych żołnierzy. Wielki szacunek dla nich, że w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości rozwoju jest bardzo wiele, podjęli to wyzwanie, zdecydowali się podjąć służbę ojczyźnie

- pokreślił generał brygady Michał Strzelecki.

23 września 1941 roku, na wniosek wówczas płk. dypl. Stanisława Sosabowskiego, z rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, 4 Brygada Kadrowa Strzelców została przemianowana na 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową. Dziś jej tradycje dziedziczy 6 Brygada Powietrznodesantowa.