W piątek szef MEiN Przemysła Czarnek i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiela podpisali w Warszawie umowę w tej sprawie. Minister edukacji i nauki życzył uczelni dobrego wykorzystania przekazanych pieniędzy.

"To dla uniwersytetu, a tak naprawdę dla całego środowiska naukowego Polski i Europy, wielki dzień. Bardzo dziękuję za ten projekt" – powiedział prof. Popiel.

Mówił, że pieniądze nie tylko umożliwią normalne codzienne funkcjonowanie Centrum, ale także pozwolą na uruchomienie kolejnych linii technologicznych, które będą otwarte dla całego środowiska naukowego Polski i Europy.

Działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie synchrotron jest pierwszym w Polsce tak wielkiej skali urządzeniem badawczym i jednym z najnowocześniejszych takich urządzeń w Europie. Został wybudowany za pieniądze z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i za pieniądze krajowe.

NCPS SOLARIS zapewnia dostęp zasobu technik eksperymentalnych mających zastosowanie w wielu dziedzinach badań podstawowych i stosowanych, m.in. takich, jak: biologia, chemia, fizyka, medycyna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, farmakologia i geologia.

Od 2018 r. z usług Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS skorzystali naukowcy z 31 polskich jednostek badawczych i z 26 instytucji zagranicznych.

MEiN zaznacza, że niezwykle ważne w kontekście trwającej pandemii są działające w ramach NCPS SOLARIS krajowe centrum kriomikroskopii elektronowej i budowana krystalograficzna linia badawcza. Stanowią one zaplecze aparaturowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauk biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii strukturalnej patogenów. Dostępność centrum kriomikroskopii elektronowej (techniki uhonorowanej Nagrodą Nobla w 2017 r.) w NCPS SOLARIS znacząco zwiększa możliwości badawcze infrastruktury. Ułatwia to polskim naukowcom ubieganie się o najbardziej prestiżowe granty badawcze w Europie i na świecie.