Będzie problem z dotrzymaniem terminów, ale inwestycje są realizowane i w 2023 roku, roku rozliczenia projektów unijnych, uda się nam zakończyć zadania i oddać do użytkowania mieszkańcom, bo z myślą o mieszkańcach je realizujemy - mówi Machowski.

Jeśli chodzi o Górkę Narodową w styczniu minęło 1,5 roku od rozpoczęcia prac, a w przypadku rozbudowy Alei 29. Listopada minął nieco ponad rok.

Koszt rozbudowy Alei 29. Listopada to prawie 100 mln złotych, z kolei wybudowanie infrastruktury pod tramwaj łączący Krowodrzą Górkę z Górką Narodową pochłonie blisko 350 mln złotych, z czego 150 jest dofinansowaniem ze środków unijnych. Padła także zapowiedź Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka o dofinansowaniu tej inwestycji w wysokości 30 mln.