Wystawa planszowa-obiektowa, ukazująca dorobek twórców, zgrupowanych w Oddziale Grobów Wojennych w Krakowie (Kriegsgräberabteilung Krakau, w skrócie KGA). Oddział funkcjonował w latach 1915–1918, zajmował się między innymi porządkowaniem pól bitewnych oraz budową cmentarzy na obszarze – przede wszystkim – Galicji Zachodniej. Współpracowało z nim ponad 40 artystów – architektów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików i fotografów z różnych krajów monarchii.

Wystawa przybliża sposób pracy Oddziału. Zostaną na niej pokazane pierwotne plany, mapy topograficzne, liczne – w części dotąd niepublikowane – fotografie z czasów tworzenia założeń cmentarnych, a także ocalałe oryginalne artefakty: rzeźby, nagrobki i dzieła sztuki pozyskane podczas remontów cmentarzy.

Ważnym aspektem ekspozycji jest przypomnienie dorobku artystów, którzy pracowali w Oddziale – twórców bardziej znanych jak Dušan Jurkovič, Henryk Uziembło czy Alfons Karpiński, ale także tych, mniej znanych, odkrytych dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Do drugiej grupy należą między innymi Hans Mayr, Gustaw Ludwig i Heinrich Scholz.

Fot. PAP/Łukasz Gągulski