Jak poinformował w piątek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, najtańszą ofertę przedstawiło polsko-austriackie konsorcjum: Swietelsky Rail Polska (lider) i Swietelsky AG (partner). Wszystkie złożone propozycje – zaznaczył przedstawiciel GDDKiA – mieszczą się w kosztorysie inwestora, który zamierza przeznaczyć na to zadanie ponad 188 mln zł. Zarządca dróg zaczyna teraz sprawdzanie złożonych ofert.

Zakres prac ujęty w przetargu zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w podkrakowskim Libertowie. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie Zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z drogi krajowej nr 7 będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo.

W zamian za to pod Zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Powstanie on niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy.

W okolicy likwidowanego skrzyżowania zaplanowano budowę kładki, która zastąpi przejście dla pieszych. Zostaną również zlikwidowane skręt w prawo z Zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic) oraz możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7. Zamiast znajdującego się w tym rejonie przejścia dla pieszych powstanie kładka. Odcięte od DK7 drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do Zakopianki.

Według zapowiedzi w ramach inwestycji wzdłuż Zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesje. Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do Zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie - na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod Zakopianką. Trzecia kładka dla pieszych powstanie w okolicy obecnego przejścia w Libertowie przy skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie.

W ramach inwestycji zostaną ponadto wybudowane ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty nad potokiem Olszynka na drogach dojazdowych.

Zgodnie z warunkami przetargu na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych - od 16 grudnia do 15 marca - w czasie robót budowlanych.