Jak podkreśla Kwarciak - trudno uwierzyć, że tak wygląda wejście na jeden z najważniejszych punktów widokowych Krakowa i dobrze, że nie doszło tam jeszcze do żadnego wypadku.

Jak odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiedzialny za stan drogi, proces rewitalizacji Kopca Krakusa wraz z otoczeniem jest na etapie przygotowywania projektów. Z uwagi na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, wszelkie działania wymagają wcześniejszych zgód konserwatorskich, co łączy się z wydłużonym czasem działania. Jeszcze w tym roku ścieżka zostanie wyłożona kruszywem.