"Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził swoje stanowisko o bezzasadności skargi. Oznacza to, że działanie Wydziała Prawa nie pozostaje w sprzeczności z ustawą prawa o szkolnictwie wyższym, ze statuem uczelni, ani też nie naruszyło ważnego interesu Uniwersytetu" - tłumaczy w rozmowie z Radiem Kraków Adrian Ochalik, rzecznik uczelni. Takie argumenty, składając skargę, podał kierownik administracyjny Wydziału Prawa i Administracji i członek Senatu UJ Krzysztof Kopacz.

Skarga została odrzucona 33 głosami. 8 osób było przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. W uchwale Wydziału Prawa UJ znalazł się między innymi apel do prezydenta o uszanowanie prawa i wolności obywatelskich.

Skarga na działanie Rady Wydziału UJ rozpatrywana była jako przedostatni punkt posiedzenia Senatu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Kraków, dyskusja trwała około pół godziny. Przedstawiono stanowisko Kolegium Rektorskiego. 

Czytaj: stanowisko Senatu UJ

Decyzja Senatu UJ odpowiada mojemu przekonaniu, dlatego przyjęłam ją bardzo dobrze - powiedziała w rozmowie z Radiem Kraków dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Profesor Krystyna Chojnicka. "Była dyskusja, natomiast okazało się, że skarga jest bezzasadna, bo przeczy wszystkiemu, co można powiedzieć o uniwersytecie. Uniwersytet jest forum wymiany wolnej myśli i każdy z wydziałów może swoje zdanie formułować, co też Wydział Prawa uczynił" - wyjaśniała prof. Chojnicka. Dodała, że zgodnie z przepisami i statutem UJ skargę wniosła osoba nieuprawniona. "Pracownik uczelni wystosował skargę jako senator, a senatorzy nie mają tego prawa. Zgodnie z przepisami zaskarżyć uchwałę Rady Wydziału może tylko dziekan" - powiedziała prof. Chojnicka.

Autor skargi uważał też, że Rada Wydziału nie powinna przyjmować takich uchwał, bo to wplątuje wydział w rozgrywkę polityczną. Krzysztof Kopacz nie chciał komentować decyzji Senatu. W rozmowie z Radiem Kraków powiedział jedynie, że dla niego sprawa jest zakończona.

Zobacz: Trybunał Konstytucyjny: wydział prawa UJ apeluje do prezydenta Dudy 

 

(Aleksandra Ratusznik/PAP/ew)

Obserwuj autorkę na Twitterze: