Drogowcy zamkną fragment jednej jezdni alei Solidarności, prowadzącej w kierunku Kombinatu. To spowoduje zmiany organizacji ruchu na alei Solidarności, na wyjeździe z ul. Ujastek Mogilski oraz w pobliżu Kombinatu. Ruch tramwajowy zostanie utrzymany.

Na alei Solidarności samochody jadące z Nowej Huty w kierunku Kombinatu przejadą przełączką po torach tramwajowych na drugą jezdnię i pojadą nią jednym pasem „pod prąd”. Taka organizacja ruchu potrwa ok. pół roku.
 
Zmiany na Al. Solidarności, na jezdni prowadzącej w kierunku Kombinatu
- od ul. Wańkowicza do tymczasowej przełączki (na wysokości osiedla przy ul. Smorawińskiego) jeden z pasów przeznaczony na buspas
- od tymczasowej przełączki do ul. Ujastek Mogilski jezdnia całkowicie wyłączona z ruchu
- od ul. Ujastek Mogilski do Kombinatu ruch dwukierunkowy
- ograniczenie prędkości 40 km/h
 
Zmiany na Al. Solidarności, na jezdni prowadzącej w kierunku centrum Nowej Huty
- od Kombinatu do tymczasowej przełączki (na wysokości osiedla przy ul. Smorawińskiego) ruch dwukierunkowy
- brak skrętu w kierunku ul. Ujastek Mogilski
- ograniczenie prędkości 40 km/h
 
Zmiany na ul. Ujastek Mogilski
- przy wyjeździe z ulicy na Aleję Solidarności nakaz skrętu w prawo
 
Zmiany na ul. Ujastek (pod Kombinatem)
- tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ul. Ujastek z jezdnią Alei Solidarności prowadzącą w kierunku centrum Nowej Huty (obok Budynku Z Centrum Administracyjnego)
 
Samochody jadące:
- Aleją Solidarności od strony Nowej Huty – przejadą przełączką w lewo przez tory tramwajowe na jezdnię prowadzącą do Nowej Huty, pojadą nią jednym pasem „pod prąd” do ronda pod Kombinatem i z ronda będą mogły zjechać w kierunku ul. Ujastek (i dalej Łowińskiego) lub południowej jezdni Al. Solidarności. Jezdnią południową Alei, prowadzącą zwykle w kierunku Kombinatu, pojadą „pod prąd” do ul. Ujastek Mogilski, a stamtąd do trasy S7;

- ul. Ujastek Mogilski od strony istniejącej trasy S7 – skręcą tylko w prawo w Al. Solidarności i pojadą jednym pasem do ronda pod Kombinatem, z którego mogą zjechać w kierunku ul. Ujastek i Łowińskiego lub na Al. Solidarności w kierunku centrum Nowej Huty. Utrzymany będzie dojazd do Kombinatu;

- ul. Ujastek w kierunku centrum Nowej Huty – na rondzie będą mogły zjechać na jezdnię Al. Solidarności prowadzącą w kierunku centrum Nowej Huty (do dyspozycji będzie jeden pas) lub przejechać w kierunku jezdni południowej Alei, prowadzącej zwykle w kierunku Kombinatu. Tą drogą dojadą jednym pasem do ul. Ujastek Mogilski i do S7.
 
Najpopularniejsze kierunki podróży:
- z centrum Nowej Huty na S7 – samochody pojadą na Alei Solidarności przełączką w lewo przez tory tramwajowe na jezdnię prowadzącą do Nowej Huty, następnie pojadą nią jednym pasem „pod prąd” do ronda pod Kombinatem, na rondzie zjadą pierwszym zjazdem w kierunku południowej jezdni Al. Solidarności, którą dojadą „pod prąd” do ul. Ujastek Mogilski, a stamtąd do trasy S7;

- z ulicy Ujastek na S7 – na rondzie pod Kombinatem samochody zjadą drugim zjazdem w kierunku południowej jezdni Al. Solidarności, którą dojadą „pod prąd” do ul. Ujastek Mogilski, a stamtąd do trasy S7;

- z ul. Ujastek Mogilski do centrum Nowej Huty – z ul. Ujastek Mogilski samochody skręcają w prawo w Al. Solidarności w kierunku Kombinatu, dojeżdżają do ronda pod Kombinatem, z którego zjeżdżają drugim zjazdem na Al. Solidarności w kierunku centrum Nowej Huty.