Nowa aleja 29 Listopada jest już dostępna dla użytkowników. Wszystkie prace pozwalające na bezpieczne użytkowanie wykonanej infrastruktury zostały zrealizowane i uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Na odcinku 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta i budowanej obecnie północnej obwodnicy, kierowcy mogą korzystać z dwóch jezdni – każda po co najmniej dwa pasy ruchu. W niektórych miejscach, na fragmentach ciągów pieszych i rowerowych, nadal przez kilka najbliższych tygodni prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe. Podobnie będzie na poboczach, gdzie wyrównywany będzie teren i wysiewana trawa.

Łatwiejszy wyjazd na północ zapewniają nowe i przebudowane skrzyżowania z takimi ulicami jak: Węgrzecka, Witkowicka, Belwederczyków, planowana ulica Iwaszki, Papierni Prądnickich, planowana Felińskiego, Banacha, ks. Meiera, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewna, Powstańców, Rybianka, Dobrego Pasterza i Chlebowa, Nad Strugą i Woronicza.

Wraz z oddaniem do ruchu al. 29 Listopada na skrzyżowaniach oraz na ciągu głównym arterii uruchomiona będzie sygnalizacja świetlna. W pierwszym okresie sygnalizacja będzie działać w trybie stało-czasowym. Docelowo, będzie ona funkcjonować w trybie akomodacyjnym, czyli takim, który dostosowuje się do aktualnie panujących warunków ruchu.

W ramach inwestycji powstały ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o długości 5,3 km. Wytyczono też buspasy na długości ok. 2,8 km. Przebudowano dwa wiadukty kolejowe – w rejonie ul. Siewnej i ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Nasadzono 371 drzew i ponad 17 tys. krzewów – część na trzech skwerach w rejonie ul. Chlebowej, ul. Rybianka, ul. Felińskiego, utworzonych w ramach zadania.