W uroczystości inauguracji 79. roku akademickiego w Politechnice Krakowskiej uczestniczył wiceminister edukacji Włodzimierz Bernacki.

Prof. Andrzej Szarata ocenił w swoim wystąpieniu, że rok akademicki 2023/2024 będzie rokiem wyzwań. "Rozwój wiedzy powoduje, że coraz lepiej rozumiemy otaczający nas świat, a to stawia wysokie wymagania w zakresie badań interdyscyplinarnych. Od roku coraz bardziej rozpycha się sztuczna inteligencja, odczuwamy duże oczekiwania społeczne związane z przekazywaniem wiedzy, kształceniem. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość studentów, za naszą przyszłość" – powiedział profesor.

Zaznaczył m.in., że uczelnia zwraca uwagę na nowe sposoby nauczania, kładzie nacisk np. na rozwój kompetencji miękkich, krótkie, wysokospecjalistyczne kursy.

Wiceminister Bernacki zauważył, że "ostatnie lata, za sprawą czy to COVID-u, ale też przemian, które się dokonywały, nie były dla szkoły średniej, czy wcześniej podstawowej, najlepsze". "Dokonała się reforma. W tym roku na uczelnie wyższe trafili po raz pierwszy absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcące, w przyszłym trafią po raz pierwszy uczniowie 5-letnich techników" – mówił wiceszef MEiN.

Wyraził nadzieję, że z udziałem Politechniki uda się "dokonać gruntownego przeglądu podstawy programowej szkół średnich właśnie pod kątem przygotowania uczniów, absolwentów szkół średnich do studiowania" w uczelniach wyższych.

Wiceszef MEiN zwrócił uwagę na rolę współpracy PK z innymi instytucjami naukowo-dydaktycznym oraz z przedsiębiorstwami. "Chcę podziękować, że państwo nie zamykają się w przestrzeni murów uczelni, ale wykraczają daleko poza tę przestrzeń" – podkreślił Bernacki. Pogratulował też Politechnice sukcesu w ostatniej ewaluacji. Wszystkie wydziały uczelni uzyskały najwyższe kategorie (siedem wydziałów kategorię A, jeden kategorię A+).

Podczas inauguracji wiceminister wręczył pracownikom uczelni medale za długoletnią służbę, przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

79. rok akademicki w Politechnice Krakowskiej rozpoczęło ok. 12,5 tys. studentów, w tym 4,2 tys. polskich i zagranicznych studentów nowo przyjętych na studia I i II stopnia na ponad 30 kierunkach. Uczelnia otrzymała w letniej rekrutacji 14,3 tys. zgłoszeń od kandydatów.

Najpopularniejsze kierunki ostatniej rekrutacji to: informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, automatyka i robotyka.

Wśród nowych studentów są 122 osoby z Chin, uczące się w ramach International School of Engineering – projektu realizowanego przez PK wspólnie z Politechniką Białostocką i Tianjin Chengjian University.

W ramach programu Erasmus i innych umów z uczelniami w PK studiować będzie 51 obywateli Hiszpanii. Na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej uczyć się ma 15 obywateli Ukrainy.

Uczelnia zatrudnia prawie 2 tys. pracowników