Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie poinformowała w piątek, że decyzją Kolegium Elektorów w kadencji 2024-2028 rektorem uczelni wybrany został prof. Andrzej Bednarczyk. Związany od lat z uczelnią malarz, grafik, profesor sztuk plastycznych był jedynym kandydatem ubiegającym się o funkcję rektora. Stanowisko to obejmie po raz drugi z rzędu.

Prof. Bednarczyk studiował na Wydziale Grafiki, a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1981-86. Dyplom w dziedzinie malarstwa pod kierunkiem doc. Zbigniewa Grzybowskiego uzyskał w 1986 roku.

Od początku kariery związany jest z macierzystą uczelnią. W latach 1996–1999 oraz 1999–2002 był prodziekanem Wydziału Malarstwa, a następnie, w latach 2002–2005 dziekanem Wydziału Malarstwa. Od 2005 do 2020 roku był kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Od 1996 roku nieprzerwanie jest również członkiem Senatu ASP. W latach 2019-2020 był dyrektorem nowo powstałej Szkoły Doktorskiej ASP w Krakowie, w 2019 roku członkiem zespołu konstytuanty, opracowującego założenia nowego statutu uczelni.

W latach 2014-2015 był członkiem Zespołu do Spraw Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również autorem ponad pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad dwustu wystaw zbiorowych w dwudziestu dziewięciu krajach. W 2019 roku został nagrodzony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze – Gloria Artis".