W piątek odbyła się inauguracji 98. roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wziął w niej udział prezydent RP Andrzej Duda.

"Uroczystości inauguracyjne zawsze przypominają o doniosłej roli, jaką nauka odgrywa we współczesnym świecie. W trudnych, niespokojnych czasach, w jakich obecnie żyjemy, jej znaczenie jest szczególnie wielkie, wiążą się z tym wymagające zadania" – wskazał prezydent.

"Z jednej strony, nasz kraj musi być mocnym, autonomicznym ośrodkiem rozwoju badań, ich finansowania i wdrażania, chcąc, poza wymienionymi celami praktycznymi, uniknąć statusu i wizerunku naukowej peryferii. Z drugiej strony musimy prowadzić szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i nauk humanistycznych" – akcentował Andrzej Duda.

Szczególną okazją do takiej aktywności, jak stwierdził, będzie 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika.

"Do promocji polskiej nauki w świecie, mam nadzieję, przyczyni się nowo powołana z tej okazji Akademia Kopernikańska i planowany na luty 2023 roku pierwszy Światowy Kongres Kopernikański, który będzie miał miejsce w Toruniu" – wskazał.

Prezydent wręczył też odznaczenia i medale zasłużonym pracownikom UEK.

Rektor uczelni prof. Stanisław Mazur w swoim przemówieniu podkreślił, że przychodzi się nam mierzyć z niezwykle trudną sytuacją międzynarodową i z kryzysem. "Jesteśmy świadkiem pewnego załamania się cywilizacyjnego, pewnego historycznego momentu" – ocenił.

Prof. Mazur przypomniał, że do niedawna uwagę wszystkich zaprzątała sytuacja epidemiczna, a teraz rosnąca inflacja i coraz wyższe koszty życia. "Trudna jest nie tylko sytuacja gospodarstw domowych, ale również firm i instytucji, w tym uczelni. Musimy wspólnie poszukiwać dobrych, mądrych rozwiązań" – zaznaczył.

Innym problemem, jaki wskazał, była rosyjska agresja na Ukrainę. Powiedział, że w pomoc włączyła się również kierowana przez niego uczelnia. Podziękował także prezydentowi za jego zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

"Kolejny kryzys, z którym musimy się mierzyć i jest coraz mocniej odczuwalny, to kryzys ekologiczny. Jeśli świat szybko nie podejmie zdecydowanych kroków, niedługo nad skutkami katastrofy ekologicznej nie będzie dało się zapanować, a ekstremalne zjawiska pogodowe będą nas dotykać w coraz większym stopniu" – zaalarmował.

W ocenie prof. Mazura szczególnie ważne zadanie we wskazywaniu kierunków z radzeniem sobie z rozlicznymi wyzwaniami ma środowisko akademickie.

Rektor podkreślił, że mimo licznych problemów kierowany przez niego uniwersytet musi się rozwijać i odpowiadać na problemy społeczeństwa, gospodarki i rynku pracy. "Odnotowaliśmy dobre wyniki ewaluacji (jakości działalności naukowej – PAP)" – powiedział.

Poinformował o tym, że w najbliższych dniach UEK rozstrzygnie postępowanie na budowę – jak mówił – jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów obsługi studentów.

"Mimo kryzysu udało nam się również wygospodarować środki finansowe, które pozwolą na przyznanie wszystkim pracownikom uczelnie ponad ośmioprocentowej podwyżki od października tego roku" – dodał.

Historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sięga 1925 r. Obecnie prowadzi liczne badania naukowe, kształci 15 tys. studentów. Należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Studenci zdobywają wiedzę w trzech kolegiach: Ekonomii, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Nauk o Zarządzaniu i Jakości. UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe i prestiżowe studia MBA.